Bez tradičných kampaní

Bez tradičných kampaní

Category : Nezaradené

Dve úspešné kampane koncom mája a začiatkom júna plánovala Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky využiť  na reštart programu Slovensko v pohybe po postupnom zlepšovaní pandemickej situácie a uvoľňovaní opatrení.

Posledná streda v máji už tradične patrí korešpondenčnej súťaži miest v ľubovoľných 15-minútových pohybových aktivitách WORLD CHALLENGE DAY. Ani vlani, ani teraz sa neuskutoční v klasickom formáte. Stále nie sú podmienky na organizovanie hromadných podujatí. Jej vyhlasovateľ – medzinárodná organizácia TAFISA – zorganizuje 26. mája dvojhodinové webináre pre rôzne regióny sveta, aby vytvorila priestor pre výmenu skúseností a ich zdieľanie, osvedčených postupoch či inšpiratívnych príbehoch.  Účastníci seminárov sú pripravení predstaviť inovatívne spôsoby, ako sa snažia udržať svoje komunity v pohybových aktivitách aj počas pandémie. World Challenge Day je priateľská súťaž, v ktorej sa mestá a komunity usilujú o to, aby počas dňa bolo čo najviac ľudí aktívnych. Dosiahnuté výsledky si mestá navzájom porovnávajú. V tomto roku nebudú prvý raz súpermi, ale partnermi, ktorí sa budú navzájom podporovať a povzbudzovať, aby boli silnejší výzvam, ktoré vyvolala pandémia nového koronavírusu Covid-19.

MOVE Week vyhlásila medzinárodná organizácia ISCA v týždni od 31. mája do 6. júna,  o týždeň neskôr ako v predchádzajúcich rokoch, čo AŠPV SR privítala, lebo nemusí dve významné kampane organizovať v jednom týždni. ISCA rozšírila svoj program o ďalšiu novú kampaň – European Mile /hlavné podujatie sa uskutoční 5. júna/. Pred rokom bola na Slovensku  horšia pandemická situácia ako teraz, napriek tomu AŠPV SR organizovala MOVE Week v on line priestore a v rámci Európy dosiahla v počte zorganizovaných podujatí tretí najlepší výsledok. Získala cenné skúsenosti, ktoré mohla teraz zúročiť.

Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky ako dlhoročný osvedčený národný koordinátor najvýznamnejších medzinárodných a národných kampaní športu pre všetkých a pohybových aktivít musí s poľutovaním informovať svojich partnerov a koordinátorov, že v tomto roku nevyhlási MOVE Week, ani novú kampaň European Mile. Bolo to ťažké rozhodnutie v období, keď sa každý pohyb počíta. Nesúvisí len s dopadmi pandémie, ale aj dlhodobo neriešenou podporou športu pre všetkých a pohybových aktivít zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré do dnešného dňa nevyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí na dotácie v tejto oblasti.

/hol/


Leave a Reply

ISCA

Asociácia športu pre všetkých SR je členom svetovej organizácie International sport and culture association.

TAFISA

TAFISA

MOVE WEEK Slovakia

Európska kampaň MOVE Week sa teší veľkej popularite na Slovensku.

Zberňa stávok AŠPV SR

Obchodná 9, TOPOĽČANY

Navštívte našu zberňu stávok:
Pracovné dni: 8,00-16,00 hod.
Sobota: 8,00 do 12,00 hod.
Nedeľa: Zatvorené