Bez tradičných kampaní

Category : Nezaradené

Dve úspešné kampane koncom mája a začiatkom júna plánovala Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky využiť  na reštart programu Slovensko v pohybe po postupnom zlepšovaní pandemickej situácie a uvoľňovaní opatrení.

Posledná streda v máji už tradične patrí korešpondenčnej súťaži miest v ľubovoľných 15-minútových pohybových aktivitách WORLD CHALLENGE DAY. Ani vlani, ani teraz sa neuskutoční v klasickom formáte. Stále nie sú podmienky na organizovanie hromadných podujatí. Jej vyhlasovateľ – medzinárodná organizácia TAFISA – zorganizuje 26. mája dvojhodinové webináre pre rôzne regióny sveta, aby vytvorila priestor pre výmenu skúseností a ich zdieľanie, osvedčených postupoch či inšpiratívnych príbehoch.  Účastníci seminárov sú pripravení predstaviť inovatívne spôsoby, ako sa snažia udržať svoje komunity v pohybových aktivitách aj počas pandémie. World Challenge Day je priateľská súťaž, v ktorej sa mestá a komunity usilujú o to, aby počas dňa bolo čo najviac ľudí aktívnych. Dosiahnuté výsledky si mestá navzájom porovnávajú. V tomto roku nebudú prvý raz súpermi, ale partnermi, ktorí sa budú navzájom podporovať a povzbudzovať, aby boli silnejší výzvam, ktoré vyvolala pandémia nového koronavírusu Covid-19.

MOVE Week vyhlásila medzinárodná organizácia ISCA v týždni od 31. mája do 6. júna,  o týždeň neskôr ako v predchádzajúcich rokoch, čo AŠPV SR privítala, lebo nemusí dve významné kampane organizovať v jednom týždni. ISCA rozšírila svoj program o ďalšiu novú kampaň – European Mile /hlavné podujatie sa uskutoční 5. júna/. Pred rokom bola na Slovensku  horšia pandemická situácia ako teraz, napriek tomu AŠPV SR organizovala MOVE Week v on line priestore a v rámci Európy dosiahla v počte zorganizovaných podujatí tretí najlepší výsledok. Získala cenné skúsenosti, ktoré mohla teraz zúročiť.

Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky ako dlhoročný osvedčený národný koordinátor najvýznamnejších medzinárodných a národných kampaní športu pre všetkých a pohybových aktivít musí s poľutovaním informovať svojich partnerov a koordinátorov, že v tomto roku nevyhlási MOVE Week, ani novú kampaň European Mile. Bolo to ťažké rozhodnutie v období, keď sa každý pohyb počíta. Nesúvisí len s dopadmi pandémie, ale aj dlhodobo neriešenou podporou športu pre všetkých a pohybových aktivít zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré do dnešného dňa nevyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí na dotácie v tejto oblasti.

/hol/


  • 0

Hralo sa aj počas pandémie

Category : Nezaradené

Bratislavské školy sa zapojili do Projektu „…ideme hrať ping – poooooong…“ napriek nepriaznivej pandemickej situácii. Učitelia telesnej výchovy našli spôsob, ako uskutočniť plánovaný program. Deti hrali s rúškami na chodbách, vonku a iných školských priestoroch, pretože telocvične boli zatvorené. Samozrejme, pri dodržaní všetkých hygienických nariadení. Neohrozili iných, ani seba. Naopak, ping – pong sa stal pre nich dostupným a zábavným športom, pri ktorom si posilnili svoje zdravie a imunitu. V tomto mimoriadne zložitom období boli jednotlivé podujatia iné, ako v predošlých ročníkoch. Veľmi komorné, bez účasti verejnosti a hostí. Dokázali však spestriť nielen hodiny telesnej výchovy, ale aj voľnočasové aktivity žiakov na školách.

V Bratislave sa uskutočnilo 7 podujatí, štyri na  ZŠ – Beňovského, Mierová, Vajnory a Budatínska. Zapojili sa aj tri stredné školy, pokiaľ sa na školách vyučovalo. Hralo sa na Gymnáziu Tomašíkova, SPSD na Kvačalovej  a na SOŠ podnikania na Strečnianskej ul.

Zúčastnilo sa spolu 1 429 žiakov a 20 učiteľov.

Žiaľ, ostatné školy sa už nestihli do projektu zapojiť alebo ukončiť plánovaný program. Všetky prihlásené školy oznámili, že akonáhle to bude možné, svoj program zrealizujú. Nepodarilo sa  zorganizovať ani centrálne podujatie v OC AVION, nakoľko sú všetky akcie zakázané.


  • 0

Projekt „…ideme hrať ping-poooooong…“ v Bratislave

Category : Nezaradené

S významnou pomocou mesta

Projekt „…ideme hrať ping-poooooong…“ , ktorého autorkou a koordinátorkou je slovenská stolnotenisová legenda Alica Grofová – Chládeková, sa uskutoční v mesiacoch september – december 2020 v Bratislave s podporou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Hlavné mesto SR Bratislava poskytlo hlavnému organizátorovi projektu Asociácií športu pre všetkých Slovenskej republiky dotáciu vo výške 1 500 eur z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou. Je jedným zo štyroch podprogramov Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave. 

V Bratislave sa do 3. ročníka projektu …ideme hrať ping-poooooong… prihlásilo 12 základných, 10 stredných škôl a 1 centrum voľného času. Za zelenými stolmi by sa malo vystriedať 4 273 priaznivcov stolného tenisu z radov detí a mládeže, ale aj pedagógov, rodičov a starých rodičov. Cieľom národného projektu je zvýšiť záujem verejnosti o šport a pohybové aktivity a prispieť k  zdravému spôsobu života. Organizátori chcú zábavnou formou i medzigeneračnými stretnutiami predstaviť stolný tenis ako šport vhodný pre všetkých, bez rozdielu veku, pohlavia a fyzických  predpokladov. Jednotlivé podujatia sa budú konať v Bratislave v školskom prostredí, v ktorom si stolný tenis obľúbili.

Vyvrcholením projektu „…ideme hrať ping-poooooong…“ bude centrálne podujatie v priestoroch obchodného centra AVION 28. novembra alebo 5. decembra za účasti širokej verejnosti. Návštevníci obchodného centra budú mať možnosť zahrať si s úspešnými stolnými tenistami a hosťami, ktorí sa zúčastnia aj autogramiády.


  • 0

SLOVENSKO V POHYBE 2020

Category : Nezaradené

Verejnosť potrebuje šport pre všetkých a pohybové aktivity v čase pandémie nového koronavírusu COVID-19 viac ako kedykoľvek predtým. Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky preto aj v tomto roku vyhlásila program Slovensko v pohybe. Na schôdzi výkonného výboru dňa 2. septembra prerokovala jeho koronaverziu.

Niektoré kampane s bohatou tradíciou budú mať nevyhnutnú prestávku: súťaž miest World Challenge Day, letné a halové súťaže vo viacbojoch všestrannosti, ďalšie sa uskutočnia v inovatívnom formáte. Počty účastníkom sa výrazne obmedzia.

Úspešná európska kampaň MOVE Week prebiehala v poslednom májovom týždni v on line priestore. Uskutočnilo sa 65 podujatí, viac ich  zorganizovali iba na Islande a v Taliansku.

Ešte pred vypuknutím pandémie sa začala kampaň „ideme hrať ping-poooooong… na oslavu Svetového dňa stolného tenisu pre všetkých. Po zatvorení škôl bola prerušená a bude pokračovať od 1. októbra do 15. decembra. Za dva týždne sa prihlásilo viac ako 200 škôl!

Vyhlásili sme aj Plaveckú štafetu miest. Prvá štafeta sa uskutoční 17. septembra v Žiline. S najväčšou pravdepodobnosťou sa k nej pridajú aj v Martine, Novákoch, Zvolene, Prešove, Banskej Bystrici a Košiciach.

Charitatívne podujatie Na kolesách proti rakovine sa začalo 30. augusta v Michale nad Žitavou. Na štart sa postavilo vyše 240 jazdcov, organizátori vyzbierali 1 400 eur na podporu výskumu rakoviny. Ďalšie podujatie sa uskutoční 11. septembra vo Vrútkach a o deň neskôr prvý raz v Senici.

Svetový deň chôdze nebude patriť len chodcom, v nedeľu 4. októbra sa môžu pridať všetci milovníci pohybu. So štartom o 10. hod. miestneho času sa môžu malé skupinky športovcov zapojiť do symbolickej 24-hodinovej štafety okolo Zeme a spolu preukázať solidaritu a vzájomnú podporu proti COVID-19. V rámci tradičného podujatia „Hore Váhom, dolu Váhom“ v Liptovskom Mikuláši sa symbolicky zapoja seniori, ktorí sú jeho neodmysliteľnou súčasťou. 

Prvá časť „Skokov cez švihadlo pre zdravie“ sa uskutočnila v rámci MOVE Week, druhá bude prebiehať podľa miestnych podmienok od septembra do decembra.

Veľa zmien nastalo aj v kalendároch združených národných zväzov. Účastníci tradičného Národného výstupu na Kriváň sa tentoraz nestretli v našich veľhorách v jednom dni, sami si mohli určiť termín výstupu a aby neboli ochudobnení o tradičné suveníry, organizátori im za poplatok poslali balíček s výstupovým odznakom, magnetkou, bulletínom a príležitostnou pečiatkou.

Pandémia je aj pre hnutie športu pre všetkých veľkou zaťažkávacou skúškou. Pohyb je dôležitý v každej situácií, pozitívne vplýva na každého človeka. Musíme sa učiť pracovať aj v období pandémií, rôznych obmedzujúcich opatrení, po dodržiavaní odstupov   a špeciálneho režimu. V on line priestore , doma, na športoviskách, ale aj parkoch a prírode.

/hol/ 


Neprestávajme sa hýbať

Category : Nezaradené

 

Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky aj období pandémie nového koronavírusu podporuje pohybové aktivity na podporu zdravia pri rešpektovaní opatrení verejných a zdravotníckych orgánov. Vyzýva svojich členov a priaznivcov, ale aj verejnosť, aby sa zamerali na aktivity, ktoré sa môžu vykonávať doma alebo vonku v bezpečnej sociálnej vzdialenosti. Pohybová aktivita pozitívne prispieva k zdravému imunitnému systému, je prirodzenou súčasťou zdravého a vyváženého životného štýlu.

Aj v tomto roku sme pripravili program Slovensko v pohybe a hľadáme spôsoby ako ho aj zrealizovať.

Uskutočnili sa už prvé podujatia kampane „…ideme hrať ping-poooooong…“ na oslavu Svetového dňa stolného tenisu pre všetkých. Zaregistrovali  sme opäť zvýšený záujem, v mesiacoch marec – apríl sa chcelo do 233 podujatí zapojiť 23 073 rekreačných hráčov. Kampaň sme preložili na posledný kvartál, bude prebiehať od 1. 10. do polovice decembra. Top podujatie sa uskutoční 28. 11. alebo 5. 12. v bratislavskom Avione.

Korešpondenčná súťaž miest v ľubovoľných 15 -minútových pohybových aktivitách  World Challenge Day v tradičnom termíne – poslednú stredu v máji – neuskutoční. Budeme hľadať spolu s mestami možnosti, aby  sa priateľské stretnutia uskutočnili v druhom polroku.

Populárna kampaň MOVE Week v poslednom májovom týždni, od 25. do 31.,  sa uskutoční v zmenenom formáte s prívlastkom „physically distanced, socially connected“. ISCA spolu s národnými koordinátormi hľadá systémom online spôsoby ako v korona kríze ukázať výhody pohybovej aktivity  a pomôcť nájsť ľuďom najvhodnejší pohyb. Väčšina aktivít budú predstavovať digitálne inovácie, ale môžu ich doplniť aj individuálne aktivity a menšie stretnutia ľudí. Cieľom nie je zorganizovať rozsiahle podujatia, ale dôrazne sa zasadzovať za prínosy pohybovej aktivity pre zdravie. Registrujte sa na adrese moveweek.eu/events.

V máji sa mali začať aj podujatia charitatívnej kampane Na kolesách proti rakovine. Majú už nové termíny: 30. 8. Michal nad Žitavou, 5. 9. Považský Chlmec, 9. 9. Topoľčany, 12. 9. Senica, 16. 9. Vrútky, 18., 19. alebo 20. 9. Ľubotín, 23. alebo 24. 9. Zvolen, po 20. 9. Liptovský Mikuláš, 3. 10. Trenčianske Stankovce, 7. 10. Urmince. Zapoja sa dve mestské časti Bratislavy v tradičnom súboji.

V pôvodnom termíne sa neuskutočnia letné súťaže viacbojov všestrannosti. Uvažujeme o tom, aby sa v druhom polroku konali v školách základné kolá a dosiahnuté výsledky sa zhodnotili korešpondenčným spôsobom.

Vyslovujeme presvedčenie, že epidemiologická situácia bude na Slovensku taká priaznivá, že od septembra budeme môcť organizovať aj hromadné športové podujatia. Sledujte web. stránku AŠPV SR, na ktorej budeme prinášať aktuálne informácie.

/hol/


svetový deň

OPÄŤ NAJLEPŠÍ NA SVETE

Category : Nezaradené

Svetová federácia stolného tenisu ITTF v roku 2015 výhlásila 6. apríl za Svetový deň stolného tenisu pre všetkých – WTTD for all. Oslavy  tohoto obľúbeného športu sa konajú po celom svete, ich počet každoročne  stúpa. Je to najmasovejšie podujatie na svete. V tomto roku sa osláv zúčastnilo 107 krajín a uskutočnilo sa 922 podujatí. Z toho viac ako 1/5 sa konala na Slovensku s  Projektom „…ideme hrať ping – poooooong…“.

Zámerom projektu bolo osloviť školy, CVČ a verejné športoviská, aby umožnili žiakom, učiteľom, rodičom aj starým rodičom, osláviť Svetový deň stolného tenisu pre všetkých a zahrať si stolný tenis. Medzigeneračné a rodinné stretnutia, kolotoče, turnaje, besedy, výtvarné práce, zábava, tanec aj spev, to všetko spojilo ľudí pri ping pongu.

Oslavy WTTD for all sa konali u nás podruhýkrát,  v roku 2018 sa prihlásilo 141 subjektov a 11 816 účastníkov. V tomto roku sa počet zúčastnených škôl zvýšil na 187 s 19 803  účastníkov predovšetkým zo základných a stredných škôl, ale tiež  z CVČ, DSS, stolnotenisových a iných športových klubov. Teší nás aj veľký záujem zdravotne znevýhodnených detí a dospelých.

Odmena svetovej federácie stolného tenisu za úspešný projekt

Svetová federácia stolného tenisu ITTF v oboch ročníkoch odmenila úspešný Projekt „…ideme hrať ping – poooooong…“ stolnotenisovým materiálom a tričkami. Je to veľká  pocta pre všetkých organizátorov, učiteľov a účastníkov osláv WTTD for all na Slovensku.

Mimoriadny záujem škôl a obrovský počet účastníkov potvrdil, že stolný tenis je veľmi obľúbený, nenáročný a vhodný šport  pre všetkých ľudí, bez rozdielu veku, pohlavia či fyzickej zdatnosti. Vďaka oslavám WTTD for all  ping – pong deti veľmi zaujal, na viacerých školách ho s obľubou hrajú po celý rok. Naplnil sa tak cieľ projektu – zvýšiť  záujem mládeže o športovanie,  zapojiť do osláv čo najviac ľudí a prispieť k zdravému životnému štýlu našej populácie. Športovanie detí a mládeže by malo mať popredné miesto vo voľnočasových aktivitách. Športové prostredie dokáže veľmi účinne pôsobiť proti požívaniu drog a následnej drogovej závislosti mladých ľudí.

Projekt svojou účasťou poctili naši paralympijskí víťazi JUDr. Alena Kánová a Ladislav Gáspár, bývalá vynikajúca reprezentantka Československa Irena Mikócziová – Bosá, viacerí starostovia a riaditelia škôl.

Prvýkrát v  tomto roku podporilo úspešný projekt finančnou dotáciou aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,  Bratislavský samosprávny kraj a spoločnosť KRONREAL. Za ich podporu ďakujeme.

Oslavy WTTD for all organizuje Svetová federácia stolného tenisu ITTF každý rok. Naším záujmom je pravidelne sa zúčastňovať celosvetových osláv, organizovať a koordinovať podujatia na  školách so zapojením  čo najväčšieho počtu účastníkov.

Mgr. Alica Grofová – Chladeková, autorka, koordinátorka a organizátorka projektu

Viac informácií o Svetovom dni stolného tenisu sa dozviete na stránke Svetový deň stolného tenisu pre všetkých.


  • 0

Šesť projektov AŠPV SR na podporu Európskeho týždňa športu

Category : Nezaradené

Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky so svojimi partnermi obohatí Európsky týždeň športu o päť medzinárodných a národných projektov športu pre všetkých a pohybových, do ktorých sa zapojí najmenej 8 000 účastníkov.

Výzvu #BeActive prinieslo už vo štvrtok 20. 9. do Bratislavy päť amatérskych cyklistov, ktorý od začiatku septembra absolvovali trasu zo Solúna cez Sofiu, Belehrad, Temešvár a Budapešť do nášho hlavného mesta. Tomáš Peciar z Cyklokoalície ich zoznámil účastníkov cezhraničnej jazdy Bike for Europe s cyklistickou Bratislavou a ich jazda na rôznych bicykloch mohla zaujať okoloidúcich. Cyklisti pokračovali na ceste do Viedne, kde sa k nim pridá tím zo severu Európy, aby sa spoločne zúčastnili v sobotu 22. oficiálneho otvorenia Európskeho týždňa športu vo Viedni. Cieľom #BikeforEurope je podporovať zdravý životný štýl, sociálne začleňovanie prostredníctvom športu, ako aj používanie bicykla ako trvalo udržateľného dopravného prostriedku. Významnú európsku kampaň podporili organizátori Detskej Tour Petra Sagana v Trnave /16. 9./ a Topoľčiankach /22. 9./, Cyklojazdy cez bratislavské mosty /22. 9./ a Na kolesách proti rakovine /22. 9. v Modre/. Slováci sa zapojili aj do charitatívnej akcie Daruj svoje kilometre a pomohli naplniť cieľ, aby sa počas #BikeforEurope nazhromaždilo na spoločnom konte viac ako 3 mil. kilometrov.

Vo štvrtok sa začala aj Plavecká štafeta miest podujatím v Žiline a bude pokračovať 25. 9. v Spišskej Novej Vsi.

Medzinárodná asociácia športu a kultúry /ISCA/ vyhlásila 27. september za European Fitness Day, ktorým chce zvýšiť povedomie európskych občanov o prospešnosti športu a pohybových aktivít a vytvoriť pocit naliehavosti hýbať sa práve v tomto dni. Vlani sa na Slovensku zapojilo do 19 podujatí 7 759 účastníkov a očakáva sa, že tak tomu bude aj v tomto roku. Spoje škola v Novákoch a materská škola Budovateľská 8 v Prešove pripravujú program na celý týždeň.

Významnou súčasťou európskej kampane bude aj dynamicky sa rozvíjajúca aktivita Slovenskej rope skippingovej asociácie 500 skokov pre zdravie. Prvá časť sa uskutočnila v rámci MOVE Week na prelome mája a júna, druhá bude v rámci Európskeho týždňa športu. 500 000 skokov pre zdravie je vôbec prvá kampaň, ktorá spája MOVE Week a Európsky týždeň športu. Dve európske kampane, ktoré vznikli na pôde európskych inštitúcií a ich cieľom je dosiahnuť, aby čo najviac Európanov bolo aktívnych.

Súčasťou Európskeho týždňa športu bude aj tradičné podujatie Hore Váhom, dolu Váhom v piatok 5. októbra v Liptovskom Mikuláši, ktoré je súčasťou Svetového dňa chôdze.

Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky je partnerom medzinárodného projektu Šport pre všetkých a životné prostredie, ktorý podporuje Európska komisia v rámci programu Erasmus+ Šport. Do projektu sa zapojilo 25 organizátorov športových podujatí, ktorí overujú zelené pravidlá pre trvalo udržateľné podujatia a zároveň môžu v praxi overiť používanie nápojov v ľahko recyklovateľných plechovkách. Viaceré podujatia sa uskutočnia práve v Európskom týždni športu.


  • 0

Bike for Europe

Category : Nezaradené

Bike for Europe je cezhraničná jazda na bicykli, ktorej cieľom je podporovať zdravý a aktívny životný štýl, sociálne začlenenie prostredníctvom športu a pohybových aktivít, ako aj používanie bicykla ako trvalo udržateľného dopravného prostriedku. Organizuje ju Medzinárodná asociácia športu a kultúry /ISCA/ v rámci svojho programu Now We MOVE / Hýbme sa teraz,  prostredníctvom ktorého chce zapojiť do roku 2020 do športu a pohybových aktivít viac ako 100 miliónov Európanov.

Z holandského Drenthe a gréckeho Solúna vyštartovali 1. septembra 2018 dva 5-členné medzinárodné tímy amatérskych cyklistov, aby sa 22. septembra stretli vo Viedni na oficiálnom otvorení Európskeho týždňa športu. Plánované trasy prechádzajú cez 11 krajín, vrátane Slovenska. V Bratislave  privítame 20. septembra o 10,00 hod. pri soche generála M. R. Štefánika južný tím, ktorý zo Solúna cez Sofiu, Belehrad, Timisoáru Budapešť absolvoval trasu dlhú 1 750 km . Privítanie pripravuje Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky v spolupráci s občianskym združením Cyklokoalícia na mieste znázorňujúce symbol čs. štátnosti pri príležitosti blížiaceho sa 100. výročia vzniku Československej republiky. Tomáš Peciar z Cyklokoalície pripravil pre členov tímu zaujímavý program spojený s jej priekopníckou činnosťou.

Jazda #BikeforEurope  nie je obmedzená iba pre  členov dvoch medzinárodných tímov. Každý priaznivec cyklistiky mal veľa príležitostí pridať sa a stať sa súčasťou tohto podujatia i Európskeho týždňa športu.

#BikeforEurope podporili aj organizátori cyklistických podujatí na Slovensku.

Posledné dve série Detskej Tour Petra Sagana v Trnave /16. 9./ a v Topoľčiankach /22. 9./ sa stali súčasťou európskej kampane. V Trnave sa predstavilo 600 mladých cyklistov a v Topoľčiankach na dostihovej dráhe očakávajú ešte väčší záujem.

Cyklokoalícia už tradične organizuje v rámci Medzinárodného dňa bez áut Cyklojazdu cez bratislavské mosty, ktorá sa uskutoční 22. septembra od 18,00 ho 20,00 hod. so štartom pred komunitným centrom Cyklo Kuchyňa na petržalskej strane Dunaja. Cyklisti budú pred jazdou diskutovať s kandidátmi na primátora hlavného mesta a po nej sa o náladu postará srbská skupina KILLO KILLO banda.

Európsku kampaň podporia 22. septembra aj v Modre, kde Nadácia Výskum rakoviny spolu s mestom organizuje charitatívne podujatie Na kolesách proti rakovine. Sú pripravené tri okruhy so štartom a cieľom pred kultúrnym centrom v čase od 10,00 do 14,00 hod. a už tradične aj príťažlivý kultúrny program.

Významnou súčasťou kampane bola aj výzva pre všetkých Európanov, aby sa pri tejto príležitosti ešte viac zomkli a urobili niečo pre seba, ale aj tých, čo to najviac potrebujú. Pod názvom Donate Your Kilometers / Daruj svoje kilometre mohol každý Európan absolvované kilometre na bicykli počas Bike for Europe pridať na spoločné konto. Konečnou métou bolo dosiahnuť 3 milióny cyklistických kilometrov. Pár dní pred ukončením výzvy už vieme, že aj najoptimistickejšie očakávania sa vrchovato naplnia. A tak organizátori venujú 100 bicyklov vybraným mimovládnym organizáciám v Európe, ktoré sa špecializujú na prácu s utečencami a ľuďmi v núdzi. Aj zásluhou Slovákov.

Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky zaradila jednotlivé podujatia do projektu Šport pre všetkých a životné prostredie a poskytla jej účastníkom minerálnu vodu v plechovkách špeciálne vyrobených pre túto udalosť.

Viac informácií nájdete na https://nowwebike.nowwemove.com/


  • 0

Národný výstup na Kriváň

Category : Nezaradené

Národný výstup na Kriváň –  vlajkové podujatie medzinárodného projektu

Klub slovenských turistov – región Liptov v spolupráci s mestami Liptovský Mikuláš a Vysoké Tatry, Maticou slovenskou a obcou Pribylina usporiadali v sobotu 18. augusta 2018 „NÁRODNÝ VÝSTUP NA KRIVÁŇ“. Tradičné turistické podujatie sa uskutočnilo na počesť 100. výročia vzniku Československej republiky, 25. výročia vzniku Slovenskej republiky a 50. výročia obnovenia Národného výstupu na Kriváň. Národný výstup na Kriváň bolo vlajkovým podujatím medzinárodného projektu „Šport pre všetkých a životné prostredie“, ktoré realizovala Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky v spolupráci s partnermi v Česku, Maďarsku a Poľsku s podporou programu Erasmus+ Šport. Cieľom projektu je nájsť optimálne podmienky pre organizovanie trvalo udržateľných športových podujatí. S partnermi projektu sa bolo možné stretnúť po absolvovaní výstupu Na Troch studničkách, kde boli pripravené konzervované nápoje.

Plagát 2018_Krivan


Zomrel Igor Jágerský

Category : Nezaradené

Zomrel Igor Jágerský

Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky s hlbokým zármutkom oznamuje, že 19. júna 2018 zomrel vo veku 57 rokov dlhoročný člen Výkonného výboru AŠPV SR  a prezident Slovenského tanečného zväzu Ing. arch. Igor Jágerský.

   V stredu sme očakávali Igora Jágerského na schôdzi Výkonného výboru AŠPV SR. Pred rokovaním sme sa dozvedeli smutnú správu: Igor už nikdy medzi nás nepríde, nebude rozdávať optimizmus, pozitívnu energiu, hľadať spôsoby ako zdolávať prekážky, živo diskutovať… Spomienky, ani minúta ticha na jeho počesť nestačili na prekonanie bolesti, ktorú sme cítili z náhleho odchodu nezabudnuteľného priateľa a spolupracovníka do večnosti.

   Igor Jágerský bol vynikajúcim tanečníkom, ktorý sa vypracoval na medzinárodne uznávaného a vyhľadávaného trénera, choreografa a rozhodcu. Absolvent Fakulty architektúry nenaplnil svoje ambície ako architekt, dal prednosť svojej celoživotnej záľube a stal sa architektom tanečného športu v slovenskom prostredí. V tanečnej škole Jagermajster formoval nielen nástupcov na tanečnom parkete, ale vari v každom svojou profesionalitou, prístupom a nadšením vzbudil celoživotný záujem o tanec. Igor Jágerský by pre propagáciu a rozvoj tanečného športu zniesol aj modré z neba. Presvedčil televíznych tvorcov v Markíze, aby vytvorili priestor pre realizáciu obľúbeného formátu Let´s Dance, ktorý prevýšil všetky očakávania a sám sa na jeho realizácií aktívne podieľal.

   Igor Jágerský chápal, že vrcholový šport a šport pre všetkých sú ako spojené nádoby. Založil Slovenský tanečný zväz a požiadal Asociáciu športu pre všetkých Slovenskej republiky, aby ho prijala za svojho člena. Neúnavne propagoval doma i na medzinárodných fórach význam tanečného športu pre všetkých. Zrealizoval viaceré úspešné projekty, do ktorých sa zapojili najmä deti a mládež.

   Igor Jágerský sa ako porotca zúčastnil medzinárodného tanečného festivalu WDSF Košice open 2018 v Košiciach, kde mu 9. júna prišlo nevoľno, bol hospitalizovaný a následne aj operovaný. Po desiatich dňoch prehral boj o život.

   Posledná rozlúčka s Igorom Jágerským bude v sobotu 26. júna 2018 o 9,00 hod. v smútočnej sieni Krematória v Bratislave – Lamači.

   Česť jeho pamiatke


ISCA

Asociácia športu pre všetkých SR je členom svetovej organizácie International sport and culture association.

TAFISA

TAFISA

MOVE WEEK Slovakia

Európska kampaň MOVE Week sa teší veľkej popularite na Slovensku.

Zberňa stávok AŠPV SR

Obchodná 9, TOPOĽČANY

Navštívte našu zberňu stávok:
Pracovné dni: 8,00-16,00 hod.
Sobota: 8,00 do 12,00 hod.
Nedeľa: Zatvorené