Cena AŠPV SR 2017

cena aspv sr 2017

Cena AŠPV SR 2017 bola udelená na základe návrhov jednotlivých členov AŠPV SR.  Toto ocenenie udeľuje Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky každoročne. Viac informácií o udeľovaní Ceny Asociácie športu pre všetkých SR podľa jednotlivých ročníkoch sa môžete dozvedieť na stránke Cena AŠPV SR.

 

Cena AŠPV SR 2017 bola udelená týmto laureátom:

Mestu Banská Bystrica – Európskemu mestu športu 2017

MUDr. Jánovi Noskovi, primátorovi mesta Banská Bystrica

PaedDr. Martinovi Drgoňovi, podpredsedovi AŠPV SR, predsedovi SZVV, koordinátorovi kampaní Slovensko v pohybe

Doc. PaedDr. Elene Bendíkovej, PhD., vysokoškolskej učiteľke, koordinátorke MOVE Week

Mgr. Alene Schimíkovej, vedúcej oddelenia školstva, mládeže a športu MsÚ v Martine, koordinátorke Plaveckej štafety miest

Mgr. Eve Liškovej, učiteľke v MŠ Bajkalská 31, Prešov, koordinátorke MOVE Week

Štefanovi Baránymu, čestnému predsedovi medzinárodného výboru TID, členovi sekcie vodnej turistiky KST

Pavlovi Jančekovi, predsedovi regionálnej rady KST v Topoľčanoch

Jánovi Ľuptákovi, predsedovi regionálnej rady KST v Liptovskom Mikuláši, členovi sekcie vysokohorskej turistiky KST

Ing. Milošovi Zimanovi, členovi VV KST, predsedovi regionálnej rady KST v Žiari nad Hronom

Mgr. Gabriele Herodekovej, riaditeľke ZŠ Tribečská v Topoľčanoch

PaedDr. Ladislavovi Vozárovi, učiteľovi telesnej výchovy na ZŠ Tribečská v Topoľčanoch, podpredsedovi OZVV v Topoľčanoch

Rudolfovi Roučkovi, členovi VV SBS, predsedovi Atletického klubu Junior Holíč

PhDr. Eleonóre Malíčkovej, učiteľke ZŠ Gessayova 2 v Bratislave, koordinátorke MOVE Week

Ďakujeme laureátom za vynikajúcu spoluprácu a veríme, že naša spolupráca sa bude rozvíjať aj naďalej.

Srdečne gratulujeme!


ISCA

Asociácia športu pre všetkých SR je členom svetovej organizácie International sport and culture association.

TAFISA

TAFISA

MOVE WEEK Slovakia

Európska kampaň MOVE Week sa teší veľkej popularite na Slovensku.

Zberňa stávok AŠPV SR

Obchodná 9, TOPOĽČANY

Navštívte našu zberňu stávok:
Pracovné dni: 8,00-16,00 hod.
Sobota: 8,00 do 12,00 hod.
Nedeľa: Zatvorené