Členovia

a/ Národné zväzy športu pre všetkých

 

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV /KST/

Adresa: Záborského 33, 831 03 Bratislava

Telefón: +421 2 44454088, +421 2 44451121, GSM: +421 908 722 781

E-mail: ustredie@kst.sk

Funkcionári:

Predseda: Ing. Peter Dragúň, e-mail: predseda@kst.sk, mobil: +421 905 609 385

Generálny sekretár: Ing. Dušan Valúch, e-mail: valuch@kst.sk, telefón: +421 2 44454088, mobil: +421 908 733 781

Výkonný výbor: Ing. Peter Dragúň – predseda, JUDr. Marek Heinrich, Ing. Anna Krištofová – podpredsedovia, Ing. Jozef Polomský, Ľubomír Calpaš, Vladimír Gábriš a Ing. Miloš Ziman – členovia

Členstvo v medzinárodných organizáciách:

European Ramblers Association /ERA-EWV-FERP/ – Európska asociácia peších turistov /od roku 1993/,

Internationaler Volksport Verband /IVV/ – Medzinárodná federácia ľudového športu /od roku 1997/

IČO: 00688312

DIČ: 2020898935, IČ DPH: SK 2020898935

KST je registrovaný ako občianske združenie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom: VVS/1-909/90-107-6.

WEB SÍDLO: www.kst.sk

SLOVENSKÝ ZVAZ REKREAČNEJ TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU /SZ RTVŠ/

Adresa: Junácka 6, 832 80 Bratislava

Mobil: +421 905 462 372

E-mail: szrtvs@szrtvs.sk

Funkcionári:

Predsedníčka: Mgr. Dagmar Nemček, PhD., e-mail: nemcek@szrtvs.sk, mobil: +421 905 939 798

Generálny sekretár: Mgr. Ján Reháček, e-mail: rehacek@szrtvs.sk, mobil: +421 905 462 372

Výkonný výbor: Mgr. Dagmar Nemček, PhD.  – predsedníčka, prof. PhDr. Jela Labudová, PhD. – podpredsedníčka, Mgr. Ján Reháček – generálny sekretár, doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD., PaedDr. Júlia Paľovičová, PhD. a Mgr. Stanislav Kraček, PhD. – členovia

Členstvo v medzinárodných organizáciách:

International Sport and Culture Association /ISCA/ – Medzinárodná asociácia športu a kultúry

IČO: 30810205

DIČ: 2020888485

SZ RTVŠ je registrovaný ako občianske združenie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-108

WEB SÍDLO: www.szrtvs.sk

SLOVENSKÝ ZVAZ VIACBOJOV VŠESTRANNOSTI /SZVV/

SZVV dobrovoľne ukončil svoju činnosť a po výmaze z registra občianskych združení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky včlenil sa do AŠPV SR. Podľa Stanov AŠPV SR môže naďalej vykonávať činnosť aj bez právnej subjektivity a využívať doterajšie práva, kým AŠPV SR nevytvorí nový priestor pre realizáciu jeho programu.

Adresa. Junácka 6, 832 80 Bratislava

Mobil: +421 905 497 614

E-mail: drgonam@zoznam.sk

Funkcionári:

Predseda: PaedDr. Martin Drgoňa, e-mail: drgonam@zoznam. Sk, mobil: 0905 497 614

Výkonný výbor: PaedDr. Martin Drgoňa – predseda, Ivan Bubelíny – podpredseda, Ján Kamien, Mgr. Štefan Kajda, Mgr. Viera Lukácsová, Igor Antal a PaedDr. Ľubomíra Luhová – členovia

WEB. SÍDLO: www.aspv.sk

SLOVENSKÝ BEŽECKÝ SPOLOK /SBS/

Adresa: Junácka 6, 832 80 Bratislava

Mobil: +421 948 726 725

E-mail: sbs@zoznam.sk

Funkcionári:

Predseda: JUDr. Jozef Baráth, mobil: +421 903 535 552

Generálny sekretár: Stanislav Moravčík, e-mail: sbs@zoznam.sk, mobil: +421 948 726 725

Výkonný výbor: JUDr. Jozef Baráth – predseda, Miroslav Helia,  Pavol Uhlárik a Peter Buc – podpredsedovia, Stanislav Moravčík – generálny sekretár, Rudolf Roučka, Jozef Liskaj, Jozef Mláka, Pavol Polesnák  a Marta Záhorská – členovia.

IČO: 30845688

DIČ: 2021658265

SBS je registrovaný ako občianske združenie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom: VVS/1-900/90-7685

WEB SÍDLO: www.behy.sk

SLOVENSKÝ TANEČNÝ ZVAZ /STZ/

Adresa: Junácka 6, 832 80 Bratislava

Mobil: +421 940 763 336

E-mail: tsjagermajster@gmail.com

Predseda: Ing. arch. Igor Jágerský (zomrel 19.6.2018)

IČO:

Členstvo v medzinárodných organizáciach:

STZ je registrovaný ako občianske združenie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky

FEDERÁCIA CAMPINGU A CARAVANINGU SLOVENSKEJ REPUBLIKY /FCC SR/

Adresa: Junácka 6, 832 80 Bratislava

Mobil: +421 903 447 674

E-mail: miroslav.herchl@gmail.com

Funkcionári:

Prezident: Ing. Miroslav Herchl, e-mail: miroslav.herchl@gmail.com, mobil: +421 903 447 674

Generálna sekretárka: Mgr. Jana Masarovičová

Výkonný výbor: Ing. Miroslav Herchl – prezident, Michaela Pazderová – viceprezidentka, Mgr. Jana Pazderová – generálna sekretárka

IČO: 30845770

DIČ:

Členstvo v medzinárodných organizáciách:

Federation Internationale de Camping, caravanning et autocaravaning /F.I.C.C./ – Medzinárodná federácia kempingu, karavaningu a autokaravaningu

FCC SR je registrovaná ako záujmové združenie právnických osôb na Obvodnom úrade Bratislava pod číslom OVVS 33/1993-Ta

SLOVENSKÁ ROPE SKIPPINGOVÁ ASOCIÁCIA /SRSA/

Adresa: Junácka 6, Bratislava

Mobil: +421 905 790 607

E-mail: srsa@srsa.sk

Funkcionári:

Predseda: Martin Kolčák, e-mail: srsa@srsa.sk

Dozorná rada:

Ambasádorka: Mgr. Pavlína Hadová, e-mail: pavlina.hadova@gmail.com, mobil: 0905 790 607

IČO: 31813283

Členstvo v medzinárodných organizáciách:

European rope skipping organization /ERSO/ – Európska rope skippingová organizácia

International jump rope union /IJRU/ – Medzinárodná federácia rope skipping/jump rope únia

SRSA je registrovaná ako občianske združenie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-1-900/90-4298

Web sídlo: www.srsa.sk

b/ Kluby športu pre všetkých na miestnej úrovni

 

c/ Športoví odborníci


ISCA

Asociácia športu pre všetkých SR je členom svetovej organizácie International sport and culture association.

TAFISA

TAFISA

MOVE WEEK Slovakia

Európska kampaň MOVE Week sa teší veľkej popularite na Slovensku.

Zberňa stávok AŠPV SR

Obchodná 9, TOPOĽČANY

Navštívte našu zberňu stávok:
Pracovné dni: 8,00-16,00 hod.
Sobota: 8,00 do 12,00 hod.
Nedeľa: Zatvorené