História

aspv sr historia

História Asociácie športu pre všetkých Slovenskej republiky sa začala písať už pred 30timi rokmi.

Asociácia športu pre všetkých SR bola založená 23. februára 1990 pod názvom Asociácia telovýchovných a turistických aktivít Slovenskej republiky a nadviazala na činnosť v športe pre všetkých v rámci Slovenskej organizácie ČSZTV.

Medzi zakladajúcich členov patrili:

– Klub slovenských turistov /KST/

– Slovenský zväz rekreačnej telesnej výchovy a športu /SZ RTVŠ/

– Slovenský zväz viacbojov všestrannosti /SZVV/

Aktuálne informácie o Asociácii športu pre všetkých sa dozviete na stránke AŠPV SR

 

Aktuálne aktivity AŠPV sledujte aj na sociálnych sieťach!

Instagram: Sport4All Slovakia


ISCA

Asociácia športu pre všetkých SR je členom svetovej organizácie International sport and culture association.

TAFISA

TAFISA

MOVE WEEK Slovakia

Európska kampaň MOVE Week sa teší veľkej popularite na Slovensku.

Zberňa stávok AŠPV SR

Obchodná 9, TOPOĽČANY

Navštívte našu zberňu stávok:
Pracovné dni: 8,00-16,00 hod.
Sobota: 8,00 do 12,00 hod.
Nedeľa: Zatvorené