Orgány

Výkonný výbor  /volebné obdobie 2015 – 2019/

Predseda

Dr. JÁN HOLKO

E-mail: holko@aspv.sk                                                                                 Mobil: 0911 244 266

 

Podpredsedovia

Ing. PETER DRAGÚŇ

Predseda Klubu slovenských turistov – delegovaný KST

E-mail: predseda@kst.sk                                                                            Mobil: 0908 733 781

PaedDr. MARTIN DRGOŇA

Predseda Slovenského zväzu viacbojov všestrannosti – delegovaný SZVV

E-mail: drgonam@zoznam.sk                                                                   Mobil: 0905 497 614

 

Členovia

Mgr. JÁN REHÁČEK

Generálny sekretár Slovenského zväzu RTVŠ – delegovaný SZ RTVŠ

E-mail: rehacek@szrtvs.sk                                                                         Mobil: 0905 462 372

JUDr. JOZEF BARÁTH

Predseda Slovenského bežeckého spolku – delegovaný SBS

E-mail: sbs@zoznam.sk                                                                               Mobil: 0903 535 552

 

Ing. MIROSLAV HERCHL

Predseda Federácie campingu a caravaningu SR

E-mail: miroslav.herchl@gmail.com                                                       Mobil: 0903 447 674

Mgr. PAVLÍNA HADOVÁ

Ambasádorka Slovenskej rope skippingovaej asociácie – delegovaná SRSA

E-mail: pavlina.hadova@gmail.com                                                        Mobil: 0905 790 607

 

Kontrolná komisia

/volebné obdobie 2015 – 2020/

 

Predseda

Mgr. ŠTEFAN KAJDA

Delegovaný SBS

E-mail: stefankajda@zoznam.sk                                                               Mobil: 0918 436 978

 

Členovia

Ing. JÁN PULLMANN

Delegovaný KST

E-mail: jnpllmnn@gmail.com                                                                    Mobil: 0902 340 624

Mgr. IGOR ANTALÍK

Delegovaný SZVV

E-mail: i.antalik@gmail.com                                                                       Mobil: 0917 041 224

 

Od 26. valného zhromaždenia AŠPV SR dňa 27.6.2018

JÁN KAMIEN

Delegovaný SZVV

E-mail: nvk@centrum.sk                                                                              Mobil: 0903 156 278

 


ISCA

Asociácia športu pre všetkých SR je členom svetovej organizácie International sport and culture association.

TAFISA

TAFISA

MOVE WEEK Slovakia

Európska kampaň MOVE Week sa teší veľkej popularite na Slovensku.

Podporujeme

AŠPV SR podporuje Nitru ako európske mesto športu 2018.

Zberňa stávok AŠPV SR

Obchodná 9, TOPOĽČANY

Navštívte našu zberňu stávok:
Pracovné dni: 8,00-16,00 hod.
Sobota: 8,00 do 12,00 hod.
Nedeľa: Zatvorené