Category Archives: Nezaradené

  • 0

PLAVECKÁ ŠTAFETA MIEST 2023

Category : Nezaradené

Do tradičnej korešpondenčnej súťaže  Asociácie športu pre všetkých Slovenskej republiky Plavecká štafeta miest sa v druhom polroku 2023 zapojilo podobne ako pred rokom rovnakých 5 štafiet. Nevrátili sme sa do obdobia pred pandémiou koronavírusu Covid 19, keď bol o kampaň rekreačných plavcov oveľa väčší záujem. Je to dôsledok rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nepodporovať zo štátneho rozpočtu šport pre všetkých a pohybové aktivity, vrátane Plaveckej štafety miest, rekonštrukcie krytých bazénov, ale aj odchodu osvedčených organizátorov.

   Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky pozitívne hodnotí organizáciu, propagáciu a samotný priebeh jednotlivých štafiet pod gesciou príslušných mestských úradov.  

   Do Plaveckej štafety miest sa zapojilo 3 754 rekreačných plavcov /o 874 viac ako pred rokom/,  vrátane 1 580 detí a mládeže do 18 rokov / o 288 viac ako v minulom roku/, ktorý spoločne preplávali 1 999 055 m /o 639 450 viac ako pred rokom/, čo svedčí o zvýšenom záujme o rekreačné plávanie v zapojených mestách.

   Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky vyhodnocuje dve motivačné súťaže:

a/ celkový počet zapojených plavcov:

     BANSKÁ BYSTRICA                               1 898

     ŽILINA                                                     1 151

     MARTIN                                                     398

     SPIŠSKÁ NOVÁ VES                                 239

     BANSKÁ BYSTRICA – žiaci ZŠ                  68

b/ celkový počet preplávaných metrov:

     ŽILINA                                                 1 724 630

     BANSKÁ BYSTRICA                             189 800

     SPIŠSKÁ NOVÁ VES                              66 000

     MARTIN                                                  13 625

    BANSKÁ BYSTRICA – žiaci ZŠ                 5 000

   Plavecké štafety sú podujatia skutočne pre všetkých občanov. Organizátori  vyhlasovali najstarších i najmladších účastníkov, v Banskej Bystrici plával aj 87-ročný pán Ladislav a o rok mladšia pani Anna a v bazénoch nechýbali ani deti z materských škôl. Plavci obdržali účastnícke diplomy a drobné darčeky, v Žiline  voľnú vstupenku na ďalšiu návštevu krytej plavárne.    V Banskej Bystrici organizovali už 25. ročník, v Martine 19. ročník, v Žiline 15. ročník. Plavecká štafeta sa už stala významnou súčasťou športového života týchto miest. V Banskej Bystrici organizujú štafetu na konci roka medzi Vianocami a Silvestrom a zapojili sa do nej aj hostia z deviatich krajín , v Žiline je súčasťou Žilinského kultúrneho leta a v Martine vyvrcholením Martinskej celoročnej olympiády rekreačných športovcov.


OSVEDČENÉ POSTUPY

Category : Nezaradené

Tlačová správa partnerov projektu Šport pre všetkých a životné prostredie

Nadácia pre obnovu hliníkových obalov /RECAL/ v Poľsku spolu s partnermi projektu „Šport pre všetkých a životné prostredie“ /SforAE/ Asociáciou športu pre všetkých SR, Českou asociáciou Sport pro všechny  a Radou lotyšských športových federácii spracovali publikáciu obsahujúcu osvedčené postupy pri implementácií dokumentu „Zelené smernice. Ako uskutočniť udržateľné športové podujatia“. Obsahuje skúsenosti získané počas 10 podujatí v Českej republike, Lotyšsku, Poľsku a Slovensku. Publikácia spolufinancovaná Európskou úniou v rámci programu malé spoločné partnerstvá Erasmus+ Šport je dostupná na webovej stránke projektu: www.sforae.eu v jazykoch partnerov a v anglickom jazyku. Nájdete ju aj na www.aspv.sk.

„Nadácia podporuje recykláciu hliníka na mnohých športových podujatiach. Preto sme radi, že sa môžeme zapojiť do iniciatívy, ktorej výsledkom je publikácia obsahujúca tipy, ako si užiť športové emócie ekologickým spôsobom. Vyzývame organizátorov športových podujatí, ktorí majú  záujem o implementáciu ekologických riešení, aby sa zoznámili s osvedčenými postupmi, využili ich a vo veľkej miere zdieľali“, povedal Artur Lobocki, člen Správnej rady Nadácie RECAL. „Vybrali sme príklady z viac ako 140 podujatí realizovaných v rámci projektu SforAE, počas ktorých sme boli svedkami mnohých výziev a príkladov skutočného zapojenia organizátorov športových podujatí nielen do vysokej úrovne športového zápolenia a efektívnej prípravy, ale aj pri znižovaní dopadov na životné prostredie.“

Okrem vzdelávania je cieľom partnerov projektu vytvoriť synergický efekt nadviazaním silnej spolupráce, výmenou skúseností a spoločným vypracovaním ekologických smerníc. Iniciatíva poskytuje podporu aj bezplatnými propagačnými materiálmi, medzi ktoré patria aj izotonické nápoje v plechovkách pre športové podujatia organizované enviromentálne udržateľným spôsobom, vrátane zberu a recyklácie prázdnych plechoviek. Akciu podporil aj výrobca nealkoholických nápojov Krynica Vitamin, ktorý ako spoločensky zodpovedná firma hlásiaca sa k myšlienkam trvalo udržateľného rozvoja ,bezplatne vyrobil a daroval izotonické nápoje.

O projekte SforAE

Projekt „Šport pre všetkých a životné prostredie /SforAE/“ je spolufinancovaný EÚ v rámci programu Erasmus+ Šport. Základnou myšlienkou projektu je zvýšiť povedomie o výhodách implementácie ekologického správania v športe pre všetkých. Jeho cieľom je enviromentálna výchova súvisiaca so športom a propagácia športu v bezpečnom a čistom životnom prostredí. Hlavnou úlohou je tiež pripomenúť, že pohybová aktivita udržuje ľudstvo v dobrej a zdravej kondícií a predlžuje život jednotlivcov. Na druhej strane, šetrenie prírodných zdrojov je kľúčové pre zachovanie čistého životného prostredia pre budúce generácie. Tento paralelizmus je základom projektu SforAE.


  • 0

Šesť podujatí malo úspech

Category : Nezaradené

Devätnásty ročník kampane Na kolesách proti rakovine 2021 sa niesol na neistých vlnách Covidu 19. Niektoré plánované podujatia sme museli zrušiť, pri ďalších pandemická situácia spôsobila menšiu účasť jazdcov, ako sme zvyknutí a ako sme očakávali.

Dôležité však bolo, že sme sa nevzdali a šesť podujatí malo úspech. Zdôrazňujem aj aktívnu účasť a podporu predstaviteľov samosprávy s tým, že sľubovali zabojovať s vírusom aj v ďalšom, jubilejnom 20. ročníku kampane.  Mimoriadnu podporu nám poskytli aj predstavitelia mestských polícií a štátnej polície pri jazdách po mestských, či štátnych komunikáciách. Rovnako sme dostali aj finančnú podporu od Mestskej časti Petržalka, prostredníctvo Nadácie Ekopolis od Slovnaftu z program Dobrý sused.

Okrem symbolických jázd a zbierkových aktivít na podujatiach vystúpili známi aj menej známi umelci. Medzi tých už “slávnych” patrili Hudba Ministerstva vnútra SR, Sólisti donských kozákov, či vokálna skupina Close Harmony Friends, alebo Lojzo. Aj tradičný podporovateľ našich “kolies” Slovenský Bocelli, nevidiaci tenorista Maroš Bango. A kto by nepoznal moderátorov “otca” Stana Gálisa, či Richarda Vrableca. A opäť viackrát exceloval majster sveta v cyklotriale Ján Kočiš.

V poslednú augustovú nedeľu, 28.8.2021 sme roztočili kolesá proti rakovine v Michale nad Žitavou, a to, ako vždy pod perfektnou “taktovkou” hlavného organizátora Romana Pileka.
V záhrade obecného úradu sa stretli desiatky skvelých ľudí všetkých vekových kategórií a prispeli do pokladničiek na výskum rakoviny 1250 €. Na 17 kilometrov dlhú jazdu cez päť obcí Požitavia za výbornú vec vyrazilo napokon viac ako 200 účastníkov.

Po druhýkrát sa v sobotu 4. septembra 2021 v Senici na mestskom kúpalisku stretli sympatizanti charitatívno-športového podujatia Na kolesách proti rakovine, aby absolvovali trasu v dĺžke 14,8 kilometra, ktorá sa začala priamo v areáli mestského kúpaliska, pokračovala po cyklotrase smerom do mestskej časti Kunov, odtiaľ na Kunovskú priehradu, ďalej do Sobotišťa a späť. Zúčastnilo sa jej 123 cyklistov všetkých vekových kategórií, ale mihol sa aj korčuliar a skvelý a udatný vozíčkar. Záštitu nad akciou prevzal viceprimátor Filip Lackovič.

V sobotu 11. septembra 2021  sa uskutočnila premiérová akcia Na kolesách proti rakovine v Bratislave-Petržalke pod záštitou starostu Jána Hrčku. Na tzv. malej“ jazde na chodníkoch námestia sa zúčastnilo 26 detí na rôznych kolieskových približovadlách (kolobežky, odrážadlá, trojkolky, atď.), ale aj rodičia s kočíkmi. Veľká jazda viedla ulicami Petržalky a po obľúbenej hrádzi Dunaja. Autorom trasy bol pán Šimon Krošlák z Cyklokoalície Bratislava. Očakávali sme väčšiu účasť ako 15 jazdcov, ale symbol sa naplnil. Výnos zbierky dosiahol 538 €. 

V nedeľu 12.  septembra sa konala v Turci cyklistická akcia Martinský cyklistický deň. Predstavitelia samosprávy mesta Vrútky (primátor Branislav Zacharides a športový referent Juraj Gorilák) sa pokúsili zaradiť akciu Na kolesách proti rakovine do programu  Martinského dňa. Podarilo sa to čiastočne, vyzbieralo sa 100€.

V sobotu 18. septembra 2021 sa v Parku Andreja Hlinku v m. č. Bratislava- Ružinov uskutočnilo ďalšie podujatie pod záštitou starostu Martina Chrena. Tzv. „malú“ jazdu na chodníkoch Parku, odštartovalo 17 malých jazdcov na rôznych kolieskových približovadlách (kolobežky, odrážadlá, trojkolky, atď.) Veľká jazda viedla ulicami Ružinova v dĺžke cca 15 km a prilákala nielen “dospelákov”, ale aj zástupcov mladej generácie, ktorí trasu zvládli v pohode. Výnos zbierky dosiahol 841,59 €.

V sobotu 25. septembra 2021 sa konala v obci Vysoká pri Morave posledná akcia tohto ročníka kampane. Za jej úspechom stojí, ako vždy, starosta obce Dušan Dvoran. Bohatý športový aj kultúrny program počas celého dňa prilákal veľa občanov, aj zo susedných obcí. Postupne štartovali priamo z trávnatej plochy ihriska jednotlivé pelotóny na trasy: Vysoká pri Morave – Záhorská Ves (16 km, 35 účastníkov), Vysoká pri Morave – Devín (50 km, 40 účastníkov), Vysoká pri Morave – bufet U starého bicykla v Devínskom Jazere (24 km, 26 účastníkov). Svoje kolieska rozkrúcali aj malí účastníci na prekážkovej dráhe, ale aj dospeláci, ktorí sa vydali na trasu ulicami svojej obce. Vo veku od 9 mesiacov do 78 rokov bolo 88 účastníkov. Výnos zbierky dosiahol 1255,07 €


  • 0

Pandémia nás neporazila…

Category : Nezaradené

Projekt  „…ideme hrať ping – poooooong…“ v pandemickom období rokov 2020 – 2021 na Slovensku pokračoval…

Oslavy Svetového dňa stolného tenisu pre všetkých  – WTTD for all – 6. apríl- sa konajú na celom svete od roku 2015. Slovensko sa do osláv už 4 roky veľmi úspešne zapája . Dôkazom sú tieto čísla:

uskutočnilo sa 444 podujatí a ping – pong  na školách hralo viac ako 40 000 účastníkov!!!

Počet prihlásených škôl na Slovensku v 3. ročníku projektu v roku 2020 bol rekordný – 234 prihlášok a takmer 23 000 účastníkov. Tieto krásne čísla nám pandémia COVID – 19 značne zredukovala, napriek tomu sme projekt nezrušili. Zatvorené telocvične, prísne hygienické opatrenia a  dištančné vyučovanie veľmi ovplyvnili podmienky, za ktorých školy mohli podujatia zorganizovať.

Všetci prežívame veľmi náročné obdobie, chýbajú nám pohybové aktivity a zábava. A ping – pong nám to ponúka.  Na školách je veľmi obľúbený, pretože je nenáročný, zábavný a nie je kontaktný. Preto sa  hralo aj počas pandémie a dodržali sa pritom všetky hygienické opatrenia. Podujatia sa konali veľmi komorne, s rúškami, na chodbách a vonku. Bez prizvaných hostí, rodinných príslušníkov či sprievodných akcií. Sme veľmi radi, že aj počas pandémie sme dokázali motivovať deti k pohybovej činnosti a prispieť k zlepšeniu ich fyzického a psychického stavu.

V pandemickom roku 2020 sa na slovenských školách  uskutočnilo 71 podujatí s 5 373 účastníkmi,  v tomto roku  hralo 3 080 detí a dospelých  na 45 školách. Všetky zúčastnené školy sme podporili stolnotenisovými raketami, loptičkami, tričkami, propagačným letákom a každé dieťa dostalo silikónový náramok.

Špeciálny materiál sme venovali Spojenej škole internátnej pre žiakov so zrakovým postihnutím na Svrčej. ul. v Bratislave, ktorej žiaci hrajú stolný tenis zvaný showdown a ku hre potrebujú rukavice a okuliare.

Veľmi nás teší, že  záujem našich škôl o účasť na celosvetových oslavách World Table Tennis Day for all stále trvá. Že do osláv sú zapojení aj tí, ktorí o športovanie nemajú veľký záujem. Projekt je populárny aj na školách so zdravotne znevýhodnenými deťmi a deťmi zo sociálne slabších vrstiev. Deti športujú a zároveň sa bavia. U nás je víťaz každý, kto sa zúčastní.

Prínosom je aj skutočnosť, že na viacerých školách sa ping – pong hrá nielen počas osláv WTTD for all, ale po celý rok.

Veríme, že v roku 2022 COVID – 19 neohrozí 5. ročník osláv Svetového dňa stolného tenisu pre všetkých na Slovensku, ktorý už teraz pripravujeme. Želáme si, aby sa oslavy konali opäť s hosťami, rodičmi a sprievodnými akciami, tak, ako to bolo v prvých dvoch ročníkoch.

Mgr. Alica Grofová – Chladeková, autorka a organizátorka projektu


  • 0

Bratislavské školy hrali opäť s podporou magistrátu

Category : Nezaradené

Projekt „…ideme hrať ping – poooooong…“ v Bratislave je už 4 roky mimoriadne úspešný a populárny. Bratislavské školy opäť finančne podporil magistrát Hlavného mesta SR.

Pandemická situácia ovplyvnila počty zúčastnených škôl a detí. Napriek tomu nebol projekt zrušený a stal sa jedným z mála športových podujatí, ktoré sa v Bratislave konali.

Projekt sa organizoval v podobe primeranej pandemickej situácii. Podujatia sa konali na tých školách, kde bolo možné hrať mimo telocviční, vonku, na chodbách alebo v iných  priestoroch školy. Všetky akcie sa konali vo veľmi komornom prostredí, bez prizvaných hostí a sprievodných aktivít.

V čase pandémie vírusu COVID – 19 všetci potrebujeme pohybové aktivity na udržanie a zlepšenie fyzického ako aj psychického stavu. Deti využili ping – pong ako vhodnú pohybovú činnosť a zároveň dobrú zábavu. Samozrejme s dodržaním všetkých hygienických opatrení.

Zámerom 4. ročníka projektu bolo pokračovať v jeho realizácii napriek zložitej pandemickej situácii. Termín podujatí bol individuálny a prispôsobený hygienickým opatreniam na školách.

Každú školu sme podporili raketami, loptičkami, tričkami, propagačným letákom  a všetky zúčastnené deti dostali silikónové náramky.

Špeciálny materiál sme venovali Spojenej škole internátnej pre žiakov so zrakovým postihnutím na Svrčej. ul., ktorej žiaci hrajú stolný tenis zvaný showdown a k hre potrebujú rukavice a okuliare.

Podujatia zorganizovali tieto školy:

ZŠ – Riazanská, Vrútocká, Jelenia a Svrčia.

Na stredných školách sa uskutočnilo 5 podujatí– SOŠ podnikania, Strečnianska, SOŠ Gastroškola, Bieloruská, Spojená škola Pankúchova, SOŠ technológií a remesiel, Ivánska cesta a SOŠ Exnárova.

Stolný tenis je nenáročný šport a medzi deťmi veľmi obľúbený, preto už teraz pripravujeme 5. ročník osláv Svetového dňa stolného tenisu pre všetkých – WTTD for all.

Mgr. Alica Grofová – Chladeková, autorka a organizátorka


Bez tradičných kampaní

Category : Nezaradené

Dve úspešné kampane koncom mája a začiatkom júna plánovala Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky využiť  na reštart programu Slovensko v pohybe po postupnom zlepšovaní pandemickej situácie a uvoľňovaní opatrení.

Posledná streda v máji už tradične patrí korešpondenčnej súťaži miest v ľubovoľných 15-minútových pohybových aktivitách WORLD CHALLENGE DAY. Ani vlani, ani teraz sa neuskutoční v klasickom formáte. Stále nie sú podmienky na organizovanie hromadných podujatí. Jej vyhlasovateľ – medzinárodná organizácia TAFISA – zorganizuje 26. mája dvojhodinové webináre pre rôzne regióny sveta, aby vytvorila priestor pre výmenu skúseností a ich zdieľanie, osvedčených postupoch či inšpiratívnych príbehoch.  Účastníci seminárov sú pripravení predstaviť inovatívne spôsoby, ako sa snažia udržať svoje komunity v pohybových aktivitách aj počas pandémie. World Challenge Day je priateľská súťaž, v ktorej sa mestá a komunity usilujú o to, aby počas dňa bolo čo najviac ľudí aktívnych. Dosiahnuté výsledky si mestá navzájom porovnávajú. V tomto roku nebudú prvý raz súpermi, ale partnermi, ktorí sa budú navzájom podporovať a povzbudzovať, aby boli silnejší výzvam, ktoré vyvolala pandémia nového koronavírusu Covid-19.

MOVE Week vyhlásila medzinárodná organizácia ISCA v týždni od 31. mája do 6. júna,  o týždeň neskôr ako v predchádzajúcich rokoch, čo AŠPV SR privítala, lebo nemusí dve významné kampane organizovať v jednom týždni. ISCA rozšírila svoj program o ďalšiu novú kampaň – European Mile /hlavné podujatie sa uskutoční 5. júna/. Pred rokom bola na Slovensku  horšia pandemická situácia ako teraz, napriek tomu AŠPV SR organizovala MOVE Week v on line priestore a v rámci Európy dosiahla v počte zorganizovaných podujatí tretí najlepší výsledok. Získala cenné skúsenosti, ktoré mohla teraz zúročiť.

Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky ako dlhoročný osvedčený národný koordinátor najvýznamnejších medzinárodných a národných kampaní športu pre všetkých a pohybových aktivít musí s poľutovaním informovať svojich partnerov a koordinátorov, že v tomto roku nevyhlási MOVE Week, ani novú kampaň European Mile. Bolo to ťažké rozhodnutie v období, keď sa každý pohyb počíta. Nesúvisí len s dopadmi pandémie, ale aj dlhodobo neriešenou podporou športu pre všetkých a pohybových aktivít zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré do dnešného dňa nevyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí na dotácie v tejto oblasti.

/hol/


  • 0

Hralo sa aj počas pandémie

Category : Nezaradené

Bratislavské školy sa zapojili do Projektu „…ideme hrať ping – poooooong…“ napriek nepriaznivej pandemickej situácii. Učitelia telesnej výchovy našli spôsob, ako uskutočniť plánovaný program. Deti hrali s rúškami na chodbách, vonku a iných školských priestoroch, pretože telocvične boli zatvorené. Samozrejme, pri dodržaní všetkých hygienických nariadení. Neohrozili iných, ani seba. Naopak, ping – pong sa stal pre nich dostupným a zábavným športom, pri ktorom si posilnili svoje zdravie a imunitu. V tomto mimoriadne zložitom období boli jednotlivé podujatia iné, ako v predošlých ročníkoch. Veľmi komorné, bez účasti verejnosti a hostí. Dokázali však spestriť nielen hodiny telesnej výchovy, ale aj voľnočasové aktivity žiakov na školách.

V Bratislave sa uskutočnilo 7 podujatí, štyri na  ZŠ – Beňovského, Mierová, Vajnory a Budatínska. Zapojili sa aj tri stredné školy, pokiaľ sa na školách vyučovalo. Hralo sa na Gymnáziu Tomašíkova, SPSD na Kvačalovej  a na SOŠ podnikania na Strečnianskej ul.

Zúčastnilo sa spolu 1 429 žiakov a 20 učiteľov.

Žiaľ, ostatné školy sa už nestihli do projektu zapojiť alebo ukončiť plánovaný program. Všetky prihlásené školy oznámili, že akonáhle to bude možné, svoj program zrealizujú. Nepodarilo sa  zorganizovať ani centrálne podujatie v OC AVION, nakoľko sú všetky akcie zakázané.


  • 0

Projekt „…ideme hrať ping-poooooong…“ v Bratislave

Category : Nezaradené

S významnou pomocou mesta

Projekt „…ideme hrať ping-poooooong…“ , ktorého autorkou a koordinátorkou je slovenská stolnotenisová legenda Alica Grofová – Chládeková, sa uskutoční v mesiacoch september – december 2020 v Bratislave s podporou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Hlavné mesto SR Bratislava poskytlo hlavnému organizátorovi projektu Asociácií športu pre všetkých Slovenskej republiky dotáciu vo výške 1 500 eur z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou. Je jedným zo štyroch podprogramov Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave. 

V Bratislave sa do 3. ročníka projektu …ideme hrať ping-poooooong… prihlásilo 12 základných, 10 stredných škôl a 1 centrum voľného času. Za zelenými stolmi by sa malo vystriedať 4 273 priaznivcov stolného tenisu z radov detí a mládeže, ale aj pedagógov, rodičov a starých rodičov. Cieľom národného projektu je zvýšiť záujem verejnosti o šport a pohybové aktivity a prispieť k  zdravému spôsobu života. Organizátori chcú zábavnou formou i medzigeneračnými stretnutiami predstaviť stolný tenis ako šport vhodný pre všetkých, bez rozdielu veku, pohlavia a fyzických  predpokladov. Jednotlivé podujatia sa budú konať v Bratislave v školskom prostredí, v ktorom si stolný tenis obľúbili.

Vyvrcholením projektu „…ideme hrať ping-poooooong…“ bude centrálne podujatie v priestoroch obchodného centra AVION 28. novembra alebo 5. decembra za účasti širokej verejnosti. Návštevníci obchodného centra budú mať možnosť zahrať si s úspešnými stolnými tenistami a hosťami, ktorí sa zúčastnia aj autogramiády.


  • 0

SLOVENSKO V POHYBE 2020

Category : Nezaradené

Verejnosť potrebuje šport pre všetkých a pohybové aktivity v čase pandémie nového koronavírusu COVID-19 viac ako kedykoľvek predtým. Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky preto aj v tomto roku vyhlásila program Slovensko v pohybe. Na schôdzi výkonného výboru dňa 2. septembra prerokovala jeho koronaverziu.

Niektoré kampane s bohatou tradíciou budú mať nevyhnutnú prestávku: súťaž miest World Challenge Day, letné a halové súťaže vo viacbojoch všestrannosti, ďalšie sa uskutočnia v inovatívnom formáte. Počty účastníkom sa výrazne obmedzia.

Úspešná európska kampaň MOVE Week prebiehala v poslednom májovom týždni v on line priestore. Uskutočnilo sa 65 podujatí, viac ich  zorganizovali iba na Islande a v Taliansku.

Ešte pred vypuknutím pandémie sa začala kampaň „ideme hrať ping-poooooong… na oslavu Svetového dňa stolného tenisu pre všetkých. Po zatvorení škôl bola prerušená a bude pokračovať od 1. októbra do 15. decembra. Za dva týždne sa prihlásilo viac ako 200 škôl!

Vyhlásili sme aj Plaveckú štafetu miest. Prvá štafeta sa uskutoční 17. septembra v Žiline. S najväčšou pravdepodobnosťou sa k nej pridajú aj v Martine, Novákoch, Zvolene, Prešove, Banskej Bystrici a Košiciach.

Charitatívne podujatie Na kolesách proti rakovine sa začalo 30. augusta v Michale nad Žitavou. Na štart sa postavilo vyše 240 jazdcov, organizátori vyzbierali 1 400 eur na podporu výskumu rakoviny. Ďalšie podujatie sa uskutoční 11. septembra vo Vrútkach a o deň neskôr prvý raz v Senici.

Svetový deň chôdze nebude patriť len chodcom, v nedeľu 4. októbra sa môžu pridať všetci milovníci pohybu. So štartom o 10. hod. miestneho času sa môžu malé skupinky športovcov zapojiť do symbolickej 24-hodinovej štafety okolo Zeme a spolu preukázať solidaritu a vzájomnú podporu proti COVID-19. V rámci tradičného podujatia „Hore Váhom, dolu Váhom“ v Liptovskom Mikuláši sa symbolicky zapoja seniori, ktorí sú jeho neodmysliteľnou súčasťou. 

Prvá časť „Skokov cez švihadlo pre zdravie“ sa uskutočnila v rámci MOVE Week, druhá bude prebiehať podľa miestnych podmienok od septembra do decembra.

Veľa zmien nastalo aj v kalendároch združených národných zväzov. Účastníci tradičného Národného výstupu na Kriváň sa tentoraz nestretli v našich veľhorách v jednom dni, sami si mohli určiť termín výstupu a aby neboli ochudobnení o tradičné suveníry, organizátori im za poplatok poslali balíček s výstupovým odznakom, magnetkou, bulletínom a príležitostnou pečiatkou.

Pandémia je aj pre hnutie športu pre všetkých veľkou zaťažkávacou skúškou. Pohyb je dôležitý v každej situácií, pozitívne vplýva na každého človeka. Musíme sa učiť pracovať aj v období pandémií, rôznych obmedzujúcich opatrení, po dodržiavaní odstupov   a špeciálneho režimu. V on line priestore , doma, na športoviskách, ale aj parkoch a prírode.

/hol/ 


Neprestávajme sa hýbať

Category : Nezaradené

 

Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky aj období pandémie nového koronavírusu podporuje pohybové aktivity na podporu zdravia pri rešpektovaní opatrení verejných a zdravotníckych orgánov. Vyzýva svojich členov a priaznivcov, ale aj verejnosť, aby sa zamerali na aktivity, ktoré sa môžu vykonávať doma alebo vonku v bezpečnej sociálnej vzdialenosti. Pohybová aktivita pozitívne prispieva k zdravému imunitnému systému, je prirodzenou súčasťou zdravého a vyváženého životného štýlu.

Aj v tomto roku sme pripravili program Slovensko v pohybe a hľadáme spôsoby ako ho aj zrealizovať.

Uskutočnili sa už prvé podujatia kampane „…ideme hrať ping-poooooong…“ na oslavu Svetového dňa stolného tenisu pre všetkých. Zaregistrovali  sme opäť zvýšený záujem, v mesiacoch marec – apríl sa chcelo do 233 podujatí zapojiť 23 073 rekreačných hráčov. Kampaň sme preložili na posledný kvartál, bude prebiehať od 1. 10. do polovice decembra. Top podujatie sa uskutoční 28. 11. alebo 5. 12. v bratislavskom Avione.

Korešpondenčná súťaž miest v ľubovoľných 15 -minútových pohybových aktivitách  World Challenge Day v tradičnom termíne – poslednú stredu v máji – neuskutoční. Budeme hľadať spolu s mestami možnosti, aby  sa priateľské stretnutia uskutočnili v druhom polroku.

Populárna kampaň MOVE Week v poslednom májovom týždni, od 25. do 31.,  sa uskutoční v zmenenom formáte s prívlastkom „physically distanced, socially connected“. ISCA spolu s národnými koordinátormi hľadá systémom online spôsoby ako v korona kríze ukázať výhody pohybovej aktivity  a pomôcť nájsť ľuďom najvhodnejší pohyb. Väčšina aktivít budú predstavovať digitálne inovácie, ale môžu ich doplniť aj individuálne aktivity a menšie stretnutia ľudí. Cieľom nie je zorganizovať rozsiahle podujatia, ale dôrazne sa zasadzovať za prínosy pohybovej aktivity pre zdravie. Registrujte sa na adrese moveweek.eu/events.

V máji sa mali začať aj podujatia charitatívnej kampane Na kolesách proti rakovine. Majú už nové termíny: 30. 8. Michal nad Žitavou, 5. 9. Považský Chlmec, 9. 9. Topoľčany, 12. 9. Senica, 16. 9. Vrútky, 18., 19. alebo 20. 9. Ľubotín, 23. alebo 24. 9. Zvolen, po 20. 9. Liptovský Mikuláš, 3. 10. Trenčianske Stankovce, 7. 10. Urmince. Zapoja sa dve mestské časti Bratislavy v tradičnom súboji.

V pôvodnom termíne sa neuskutočnia letné súťaže viacbojov všestrannosti. Uvažujeme o tom, aby sa v druhom polroku konali v školách základné kolá a dosiahnuté výsledky sa zhodnotili korešpondenčným spôsobom.

Vyslovujeme presvedčenie, že epidemiologická situácia bude na Slovensku taká priaznivá, že od septembra budeme môcť organizovať aj hromadné športové podujatia. Sledujte web. stránku AŠPV SR, na ktorej budeme prinášať aktuálne informácie.

/hol/