Category Archives: Nezaradené

svetový deň

OPÄŤ NAJLEPŠÍ NA SVETE

Category : Nezaradené

Svetová federácia stolného tenisu ITTF v roku 2015 výhlásila 6. apríl za Svetový deň stolného tenisu pre všetkých – WTTD for all. Oslavy  tohoto obľúbeného športu sa konajú po celom svete, ich počet každoročne  stúpa. Je to najmasovejšie podujatie na svete. V tomto roku sa osláv zúčastnilo 107 krajín a uskutočnilo sa 922 podujatí. Z toho viac ako 1/5 sa konala na Slovensku s  Projektom „…ideme hrať ping – poooooong…“.

Zámerom projektu bolo osloviť školy, CVČ a verejné športoviská, aby umožnili žiakom, učiteľom, rodičom aj starým rodičom, osláviť Svetový deň stolného tenisu pre všetkých a zahrať si stolný tenis. Medzigeneračné a rodinné stretnutia, kolotoče, turnaje, besedy, výtvarné práce, zábava, tanec aj spev, to všetko spojilo ľudí pri ping pongu.

Oslavy WTTD for all sa konali u nás podruhýkrát,  v roku 2018 sa prihlásilo 141 subjektov a 11 816 účastníkov. V tomto roku sa počet zúčastnených škôl zvýšil na 187 s 19 803  účastníkov predovšetkým zo základných a stredných škôl, ale tiež  z CVČ, DSS, stolnotenisových a iných športových klubov. Teší nás aj veľký záujem zdravotne znevýhodnených detí a dospelých.

Odmena svetovej federácie stolného tenisu za úspešný projekt

Svetová federácia stolného tenisu ITTF v oboch ročníkoch odmenila úspešný Projekt „…ideme hrať ping – poooooong…“ stolnotenisovým materiálom a tričkami. Je to veľká  pocta pre všetkých organizátorov, učiteľov a účastníkov osláv WTTD for all na Slovensku.

Mimoriadny záujem škôl a obrovský počet účastníkov potvrdil, že stolný tenis je veľmi obľúbený, nenáročný a vhodný šport  pre všetkých ľudí, bez rozdielu veku, pohlavia či fyzickej zdatnosti. Vďaka oslavám WTTD for all  ping – pong deti veľmi zaujal, na viacerých školách ho s obľubou hrajú po celý rok. Naplnil sa tak cieľ projektu – zvýšiť  záujem mládeže o športovanie,  zapojiť do osláv čo najviac ľudí a prispieť k zdravému životnému štýlu našej populácie. Športovanie detí a mládeže by malo mať popredné miesto vo voľnočasových aktivitách. Športové prostredie dokáže veľmi účinne pôsobiť proti požívaniu drog a následnej drogovej závislosti mladých ľudí.

Projekt svojou účasťou poctili naši paralympijskí víťazi JUDr. Alena Kánová a Ladislav Gáspár, bývalá vynikajúca reprezentantka Československa Irena Mikócziová – Bosá, viacerí starostovia a riaditelia škôl.

Prvýkrát v  tomto roku podporilo úspešný projekt finančnou dotáciou aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,  Bratislavský samosprávny kraj a spoločnosť KRONREAL. Za ich podporu ďakujeme.

Oslavy WTTD for all organizuje Svetová federácia stolného tenisu ITTF každý rok. Naším záujmom je pravidelne sa zúčastňovať celosvetových osláv, organizovať a koordinovať podujatia na  školách so zapojením  čo najväčšieho počtu účastníkov.

Mgr. Alica Grofová – Chladeková, autorka, koordinátorka a organizátorka projektu

Viac informácií o Svetovom dni stolného tenisu sa dozviete na stránke Svetový deň stolného tenisu pre všetkých.


  • 0

Šesť projektov AŠPV SR na podporu Európskeho týždňa športu

Category : Nezaradené

Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky so svojimi partnermi obohatí Európsky týždeň športu o päť medzinárodných a národných projektov športu pre všetkých a pohybových, do ktorých sa zapojí najmenej 8 000 účastníkov.

Výzvu #BeActive prinieslo už vo štvrtok 20. 9. do Bratislavy päť amatérskych cyklistov, ktorý od začiatku septembra absolvovali trasu zo Solúna cez Sofiu, Belehrad, Temešvár a Budapešť do nášho hlavného mesta. Tomáš Peciar z Cyklokoalície ich zoznámil účastníkov cezhraničnej jazdy Bike for Europe s cyklistickou Bratislavou a ich jazda na rôznych bicykloch mohla zaujať okoloidúcich. Cyklisti pokračovali na ceste do Viedne, kde sa k nim pridá tím zo severu Európy, aby sa spoločne zúčastnili v sobotu 22. oficiálneho otvorenia Európskeho týždňa športu vo Viedni. Cieľom #BikeforEurope je podporovať zdravý životný štýl, sociálne začleňovanie prostredníctvom športu, ako aj používanie bicykla ako trvalo udržateľného dopravného prostriedku. Významnú európsku kampaň podporili organizátori Detskej Tour Petra Sagana v Trnave /16. 9./ a Topoľčiankach /22. 9./, Cyklojazdy cez bratislavské mosty /22. 9./ a Na kolesách proti rakovine /22. 9. v Modre/. Slováci sa zapojili aj do charitatívnej akcie Daruj svoje kilometre a pomohli naplniť cieľ, aby sa počas #BikeforEurope nazhromaždilo na spoločnom konte viac ako 3 mil. kilometrov.

Vo štvrtok sa začala aj Plavecká štafeta miest podujatím v Žiline a bude pokračovať 25. 9. v Spišskej Novej Vsi.

Medzinárodná asociácia športu a kultúry /ISCA/ vyhlásila 27. september za European Fitness Day, ktorým chce zvýšiť povedomie európskych občanov o prospešnosti športu a pohybových aktivít a vytvoriť pocit naliehavosti hýbať sa práve v tomto dni. Vlani sa na Slovensku zapojilo do 19 podujatí 7 759 účastníkov a očakáva sa, že tak tomu bude aj v tomto roku. Spoje škola v Novákoch a materská škola Budovateľská 8 v Prešove pripravujú program na celý týždeň.

Významnou súčasťou európskej kampane bude aj dynamicky sa rozvíjajúca aktivita Slovenskej rope skippingovej asociácie 500 skokov pre zdravie. Prvá časť sa uskutočnila v rámci MOVE Week na prelome mája a júna, druhá bude v rámci Európskeho týždňa športu. 500 000 skokov pre zdravie je vôbec prvá kampaň, ktorá spája MOVE Week a Európsky týždeň športu. Dve európske kampane, ktoré vznikli na pôde európskych inštitúcií a ich cieľom je dosiahnuť, aby čo najviac Európanov bolo aktívnych.

Súčasťou Európskeho týždňa športu bude aj tradičné podujatie Hore Váhom, dolu Váhom v piatok 5. októbra v Liptovskom Mikuláši, ktoré je súčasťou Svetového dňa chôdze.

Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky je partnerom medzinárodného projektu Šport pre všetkých a životné prostredie, ktorý podporuje Európska komisia v rámci programu Erasmus+ Šport. Do projektu sa zapojilo 25 organizátorov športových podujatí, ktorí overujú zelené pravidlá pre trvalo udržateľné podujatia a zároveň môžu v praxi overiť používanie nápojov v ľahko recyklovateľných plechovkách. Viaceré podujatia sa uskutočnia práve v Európskom týždni športu.


  • 0

Bike for Europe

Category : Nezaradené

Bike for Europe je cezhraničná jazda na bicykli, ktorej cieľom je podporovať zdravý a aktívny životný štýl, sociálne začlenenie prostredníctvom športu a pohybových aktivít, ako aj používanie bicykla ako trvalo udržateľného dopravného prostriedku. Organizuje ju Medzinárodná asociácia športu a kultúry /ISCA/ v rámci svojho programu Now We MOVE / Hýbme sa teraz,  prostredníctvom ktorého chce zapojiť do roku 2020 do športu a pohybových aktivít viac ako 100 miliónov Európanov.

Z holandského Drenthe a gréckeho Solúna vyštartovali 1. septembra 2018 dva 5-členné medzinárodné tímy amatérskych cyklistov, aby sa 22. septembra stretli vo Viedni na oficiálnom otvorení Európskeho týždňa športu. Plánované trasy prechádzajú cez 11 krajín, vrátane Slovenska. V Bratislave  privítame 20. septembra o 10,00 hod. pri soche generála M. R. Štefánika južný tím, ktorý zo Solúna cez Sofiu, Belehrad, Timisoáru Budapešť absolvoval trasu dlhú 1 750 km . Privítanie pripravuje Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky v spolupráci s občianskym združením Cyklokoalícia na mieste znázorňujúce symbol čs. štátnosti pri príležitosti blížiaceho sa 100. výročia vzniku Československej republiky. Tomáš Peciar z Cyklokoalície pripravil pre členov tímu zaujímavý program spojený s jej priekopníckou činnosťou.

Jazda #BikeforEurope  nie je obmedzená iba pre  členov dvoch medzinárodných tímov. Každý priaznivec cyklistiky mal veľa príležitostí pridať sa a stať sa súčasťou tohto podujatia i Európskeho týždňa športu.

#BikeforEurope podporili aj organizátori cyklistických podujatí na Slovensku.

Posledné dve série Detskej Tour Petra Sagana v Trnave /16. 9./ a v Topoľčiankach /22. 9./ sa stali súčasťou európskej kampane. V Trnave sa predstavilo 600 mladých cyklistov a v Topoľčiankach na dostihovej dráhe očakávajú ešte väčší záujem.

Cyklokoalícia už tradične organizuje v rámci Medzinárodného dňa bez áut Cyklojazdu cez bratislavské mosty, ktorá sa uskutoční 22. septembra od 18,00 ho 20,00 hod. so štartom pred komunitným centrom Cyklo Kuchyňa na petržalskej strane Dunaja. Cyklisti budú pred jazdou diskutovať s kandidátmi na primátora hlavného mesta a po nej sa o náladu postará srbská skupina KILLO KILLO banda.

Európsku kampaň podporia 22. septembra aj v Modre, kde Nadácia Výskum rakoviny spolu s mestom organizuje charitatívne podujatie Na kolesách proti rakovine. Sú pripravené tri okruhy so štartom a cieľom pred kultúrnym centrom v čase od 10,00 do 14,00 hod. a už tradične aj príťažlivý kultúrny program.

Významnou súčasťou kampane bola aj výzva pre všetkých Európanov, aby sa pri tejto príležitosti ešte viac zomkli a urobili niečo pre seba, ale aj tých, čo to najviac potrebujú. Pod názvom Donate Your Kilometers / Daruj svoje kilometre mohol každý Európan absolvované kilometre na bicykli počas Bike for Europe pridať na spoločné konto. Konečnou métou bolo dosiahnuť 3 milióny cyklistických kilometrov. Pár dní pred ukončením výzvy už vieme, že aj najoptimistickejšie očakávania sa vrchovato naplnia. A tak organizátori venujú 100 bicyklov vybraným mimovládnym organizáciám v Európe, ktoré sa špecializujú na prácu s utečencami a ľuďmi v núdzi. Aj zásluhou Slovákov.

Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky zaradila jednotlivé podujatia do projektu Šport pre všetkých a životné prostredie a poskytla jej účastníkom minerálnu vodu v plechovkách špeciálne vyrobených pre túto udalosť.

Viac informácií nájdete na https://nowwebike.nowwemove.com/


  • 0

Národný výstup na Kriváň

Category : Nezaradené

Národný výstup na Kriváň –  vlajkové podujatie medzinárodného projektu

Klub slovenských turistov – región Liptov v spolupráci s mestami Liptovský Mikuláš a Vysoké Tatry, Maticou slovenskou a obcou Pribylina usporiadali v sobotu 18. augusta 2018 „NÁRODNÝ VÝSTUP NA KRIVÁŇ“. Tradičné turistické podujatie sa uskutočnilo na počesť 100. výročia vzniku Československej republiky, 25. výročia vzniku Slovenskej republiky a 50. výročia obnovenia Národného výstupu na Kriváň. Národný výstup na Kriváň bolo vlajkovým podujatím medzinárodného projektu „Šport pre všetkých a životné prostredie“, ktoré realizovala Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky v spolupráci s partnermi v Česku, Maďarsku a Poľsku s podporou programu Erasmus+ Šport. Cieľom projektu je nájsť optimálne podmienky pre organizovanie trvalo udržateľných športových podujatí. S partnermi projektu sa bolo možné stretnúť po absolvovaní výstupu Na Troch studničkách, kde boli pripravené konzervované nápoje.

Plagát 2018_Krivan


Zomrel Igor Jágerský

Category : Nezaradené

Zomrel Igor Jágerský

Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky s hlbokým zármutkom oznamuje, že 19. júna 2018 zomrel vo veku 57 rokov dlhoročný člen Výkonného výboru AŠPV SR  a prezident Slovenského tanečného zväzu Ing. arch. Igor Jágerský.

   V stredu sme očakávali Igora Jágerského na schôdzi Výkonného výboru AŠPV SR. Pred rokovaním sme sa dozvedeli smutnú správu: Igor už nikdy medzi nás nepríde, nebude rozdávať optimizmus, pozitívnu energiu, hľadať spôsoby ako zdolávať prekážky, živo diskutovať… Spomienky, ani minúta ticha na jeho počesť nestačili na prekonanie bolesti, ktorú sme cítili z náhleho odchodu nezabudnuteľného priateľa a spolupracovníka do večnosti.

   Igor Jágerský bol vynikajúcim tanečníkom, ktorý sa vypracoval na medzinárodne uznávaného a vyhľadávaného trénera, choreografa a rozhodcu. Absolvent Fakulty architektúry nenaplnil svoje ambície ako architekt, dal prednosť svojej celoživotnej záľube a stal sa architektom tanečného športu v slovenskom prostredí. V tanečnej škole Jagermajster formoval nielen nástupcov na tanečnom parkete, ale vari v každom svojou profesionalitou, prístupom a nadšením vzbudil celoživotný záujem o tanec. Igor Jágerský by pre propagáciu a rozvoj tanečného športu zniesol aj modré z neba. Presvedčil televíznych tvorcov v Markíze, aby vytvorili priestor pre realizáciu obľúbeného formátu Let´s Dance, ktorý prevýšil všetky očakávania a sám sa na jeho realizácií aktívne podieľal.

   Igor Jágerský chápal, že vrcholový šport a šport pre všetkých sú ako spojené nádoby. Založil Slovenský tanečný zväz a požiadal Asociáciu športu pre všetkých Slovenskej republiky, aby ho prijala za svojho člena. Neúnavne propagoval doma i na medzinárodných fórach význam tanečného športu pre všetkých. Zrealizoval viaceré úspešné projekty, do ktorých sa zapojili najmä deti a mládež.

   Igor Jágerský sa ako porotca zúčastnil medzinárodného tanečného festivalu WDSF Košice open 2018 v Košiciach, kde mu 9. júna prišlo nevoľno, bol hospitalizovaný a následne aj operovaný. Po desiatich dňoch prehral boj o život.

   Posledná rozlúčka s Igorom Jágerským bude v sobotu 26. júna 2018 o 9,00 hod. v smútočnej sieni Krematória v Bratislave – Lamači.

   Česť jeho pamiatke


Nový projekt krajín V4: Šport pre všetkých a životné prostredie

Category : Nezaradené

Bratislava /hol/ – Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky, Česká asociácia Šport pre všetkých, Maďarská športová asociácia pre voľný čas a Bežecký klub Przemysl /Poľsko/ sú partnermi medzinárodného projektu „Šport pre všetkých a životné prostredie“, ktorý v rámci programu Erasmus+ Šport  „Malé partnerstvá spolupráce“ koordinuje Nadácia RECAL vo Varšave. Projekt sa bude realizovať 18 mesiacov, od 1. januára 2018  do 31. júna 2019.

Práve Nadácia RECAL má dlhoročné skúsenosti s podporou športových podujatí s enviromentálnym vzdelávaním, ktoré si chcú osvojiť a realizovať partneri v krajinách V 4.  Projekt zvyšuje povedomie o ekologickom správaní v športe pre všetkých. Obsahuje výmenu inovatívnych činností a vypracovanie námetov pre ekologicky udržateľné športové podujatia. V každej krajine sa v priebehu roka uskutoční jedno hlavné podujatie. Prvé sa bude konať v sobotu 18. augusta na Slovensku v rámci Národného výstupu na Kriváň. Súčasťou projektu bude aj ďalších 25 podujatí, na ktorých účastníci dostanú prírodnú minerálnu vodu v plechovkách špeciálne vyrobených pre tento projekt. Podporované podujatia musia byť organizované trvalo udržateľným spôsobom pre životné prostredie, vrátane zberu a recyklácie prázdnych plechoviek.

Dôležitou súčasťou projektu je zhromaždiť osvedčené postupy z jednotlivých športových podujatí podporovaných nápojmi. Partneri projektu chcú vybrať dobré príklady zabezpečenia 8 – 10 športových podujatí /aspoň 2 z každej krajiny/, ktoré ukážu vplyv na aktívny životný štýl a „zelené“ športové akcie vykonávané v súlade so spoločne spracovanými odporúčaniami. Publikácia bude k dispozícií v partnerských jazykoch a v angličtine. Bude to pomôcka pre organizátorov športových podujatí, aby vo svojej činnosti zohľadňovali otázku trvalo udržateľného rozvoja.


  • 0

Plavecká štafeta s úžasnými výsledkami

Category : Nezaradené

Bratislava, 21. 1. 2018 /hol/ – Plaveckou štafetou miest vyvrcholil celoročný program Asociácie športu pre všetkých Slovenskej republiky Slovensko v pohybe 2017. Do 14 štafiet sa zapojilo 9 069 účastníkov, ktorí spolu preplávali 2 886 085 metrov. Najviac plavcov 1 786 zaregistrovali v Banskej Bystrici,  najdlhšiu vzdialenosť 1 406 500 m absolvovali v Žiline.

Plavecká štafeta miest mala úžasné vyvrcholenie medzi Vianocami a Silvestrom v európskych mestách športu – v Košiciach a Banskej Bystrici. Bazény praskali vo švíkoch, prišlo viac obyvateľov ako v najväčších horúčavách. V Banskej Bystrici 1 786, v Košiciach 1 482. Košickí organizátori zmenili nielen termín, ale pripravili aj nový model podujatia „24 hodín v bazéne“. Namiesto tradičného diplomu ponúkli účastnícku fotografiu, program rozšírili o laserovú šou, zorbingové aquagule, ako aj zaujímavé plavidlá či silvestrovské trblietavé tetovanie. V rámci „Banskobystrickej 24 hodinovky“ 11 profesionálnych plavcov sa celý deň striedalo v bazéne po preplávaní 1 km. Rekreačné plávanie má v týchto mestách silné zázemie: v Košiciach sa v rámci podujatia „Plávajú celé Košice“ uskutočnila aj trojgeneračná štafeta /dieťa, rodič, starý rodič/ a v Banskej Bystrici si v „Plaveckej štafete žiakov“ zmerali sily štvorčlenné zmiešané družstvá chlapcov a dievčat.

Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky hodnotí plavecké štafety podľa počtu aktívnych účastníkov a vzdialenosti, ktorú spoločne preplávajú, ale vytvára organizátorom priestor pre kreatívny a inovatívny priebeh. Každá štafeta je originálna, príťažlivá pre obyvateľov. Máloktoré podujatie je natoľko otvorené všetkých vekovým kategóriám ako Plavecká štafeta miest. Nie je žiadnou zriedkavosťou vidieť deti predškolského veku i seniorov nad 80 rokov.

Plavecká štafeta 2017 – výsledky