KONTAKT

Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky

Národná športová organizácia v športe pre všetkých

 

Junácka 6

832 80 Bratislava

E-mail: aspv@aspv.sk

Mobil: 0911 244 266

IČO: 00681482

DIČ: 2021011168

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.

Hlavný účet – IBAN: SK84 0200 0000 0011 8405 0954

Registrovaná ako občianske združenie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky

VVS/1-900/90-345-6 dňa 31. 8. 2016


ISCA

Asociácia športu pre všetkých SR je členom svetovej organizácie International sport and culture association.

TAFISA

TAFISA

MOVE WEEK Slovakia

Európska kampaň MOVE Week sa teší veľkej popularite na Slovensku.

Zberňa stávok AŠPV SR

Obchodná 9, TOPOĽČANY

Navštívte našu zberňu stávok:
Pracovné dni: 8,00-16,00 hod.
Sobota: 8,00 do 12,00 hod.
Nedeľa: Zatvorené