Neprestávajme sa hýbať

Neprestávajme sa hýbať

Category : Nezaradené

 

Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky aj období pandémie nového koronavírusu podporuje pohybové aktivity na podporu zdravia pri rešpektovaní opatrení verejných a zdravotníckych orgánov. Vyzýva svojich členov a priaznivcov, ale aj verejnosť, aby sa zamerali na aktivity, ktoré sa môžu vykonávať doma alebo vonku v bezpečnej sociálnej vzdialenosti. Pohybová aktivita pozitívne prispieva k zdravému imunitnému systému, je prirodzenou súčasťou zdravého a vyváženého životného štýlu.

Aj v tomto roku sme pripravili program Slovensko v pohybe a hľadáme spôsoby ako ho aj zrealizovať.

Uskutočnili sa už prvé podujatia kampane „…ideme hrať ping-poooooong…“ na oslavu Svetového dňa stolného tenisu pre všetkých. Zaregistrovali  sme opäť zvýšený záujem, v mesiacoch marec – apríl sa chcelo do 233 podujatí zapojiť 23 073 rekreačných hráčov. Kampaň sme preložili na posledný kvartál, bude prebiehať od 1. 10. do polovice decembra. Top podujatie sa uskutoční 28. 11. alebo 5. 12. v bratislavskom Avione.

Korešpondenčná súťaž miest v ľubovoľných 15 -minútových pohybových aktivitách  World Challenge Day v tradičnom termíne – poslednú stredu v máji – neuskutoční. Budeme hľadať spolu s mestami možnosti, aby  sa priateľské stretnutia uskutočnili v druhom polroku.

Populárna kampaň MOVE Week v poslednom májovom týždni, od 25. do 31.,  sa uskutoční v zmenenom formáte s prívlastkom „physically distanced, socially connected“. ISCA spolu s národnými koordinátormi hľadá systémom online spôsoby ako v korona kríze ukázať výhody pohybovej aktivity  a pomôcť nájsť ľuďom najvhodnejší pohyb. Väčšina aktivít budú predstavovať digitálne inovácie, ale môžu ich doplniť aj individuálne aktivity a menšie stretnutia ľudí. Cieľom nie je zorganizovať rozsiahle podujatia, ale dôrazne sa zasadzovať za prínosy pohybovej aktivity pre zdravie. Registrujte sa na adrese moveweek.eu/events.

V máji sa mali začať aj podujatia charitatívnej kampane Na kolesách proti rakovine. Majú už nové termíny: 30. 8. Michal nad Žitavou, 5. 9. Považský Chlmec, 9. 9. Topoľčany, 12. 9. Senica, 16. 9. Vrútky, 18., 19. alebo 20. 9. Ľubotín, 23. alebo 24. 9. Zvolen, po 20. 9. Liptovský Mikuláš, 3. 10. Trenčianske Stankovce, 7. 10. Urmince. Zapoja sa dve mestské časti Bratislavy v tradičnom súboji.

V pôvodnom termíne sa neuskutočnia letné súťaže viacbojov všestrannosti. Uvažujeme o tom, aby sa v druhom polroku konali v školách základné kolá a dosiahnuté výsledky sa zhodnotili korešpondenčným spôsobom.

Vyslovujeme presvedčenie, že epidemiologická situácia bude na Slovensku taká priaznivá, že od septembra budeme môcť organizovať aj hromadné športové podujatia. Sledujte web. stránku AŠPV SR, na ktorej budeme prinášať aktuálne informácie.

/hol/


Leave a Reply

ISCA

Asociácia športu pre všetkých SR je členom svetovej organizácie International sport and culture association.

TAFISA

TAFISA

MOVE WEEK Slovakia

Európska kampaň MOVE Week sa teší veľkej popularite na Slovensku.

Zberňa stávok AŠPV SR

Obchodná 9, TOPOĽČANY

Navštívte našu zberňu stávok:
Pracovné dni: 8,00-16,00 hod.
Sobota: 8,00 do 12,00 hod.
Nedeľa: Zatvorené