Nový projekt krajín V4: Šport pre všetkých a životné prostredie

Nový projekt krajín V4: Šport pre všetkých a životné prostredie

Category : Nezaradené

Bratislava /hol/ – Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky, Česká asociácia Šport pre všetkých, Maďarská športová asociácia pre voľný čas a Bežecký klub Przemysl /Poľsko/ sú partnermi medzinárodného projektu „Šport pre všetkých a životné prostredie“, ktorý v rámci programu Erasmus+ Šport  „Malé partnerstvá spolupráce“ koordinuje Nadácia RECAL vo Varšave. Projekt sa bude realizovať 18 mesiacov, od 1. januára 2018  do 31. júna 2019.

Práve Nadácia RECAL má dlhoročné skúsenosti s podporou športových podujatí s enviromentálnym vzdelávaním, ktoré si chcú osvojiť a realizovať partneri v krajinách V 4.  Projekt zvyšuje povedomie o ekologickom správaní v športe pre všetkých. Obsahuje výmenu inovatívnych činností a vypracovanie námetov pre ekologicky udržateľné športové podujatia. V každej krajine sa v priebehu roka uskutoční jedno hlavné podujatie. Prvé sa bude konať v sobotu 18. augusta na Slovensku v rámci Národného výstupu na Kriváň. Súčasťou projektu bude aj ďalších 25 podujatí, na ktorých účastníci dostanú prírodnú minerálnu vodu v plechovkách špeciálne vyrobených pre tento projekt. Podporované podujatia musia byť organizované trvalo udržateľným spôsobom pre životné prostredie, vrátane zberu a recyklácie prázdnych plechoviek.

Dôležitou súčasťou projektu je zhromaždiť osvedčené postupy z jednotlivých športových podujatí podporovaných nápojmi. Partneri projektu chcú vybrať dobré príklady zabezpečenia 8 – 10 športových podujatí /aspoň 2 z každej krajiny/, ktoré ukážu vplyv na aktívny životný štýl a „zelené“ športové akcie vykonávané v súlade so spoločne spracovanými odporúčaniami. Publikácia bude k dispozícií v partnerských jazykoch a v angličtine. Bude to pomôcka pre organizátorov športových podujatí, aby vo svojej činnosti zohľadňovali otázku trvalo udržateľného rozvoja.


Leave a Reply

ISCA

Asociácia športu pre všetkých SR je členom svetovej organizácie International sport and culture association.

TAFISA

TAFISA

MOVE WEEK Slovakia

Európska kampaň MOVE Week sa teší veľkej popularite na Slovensku.

Zberňa stávok AŠPV SR

Obchodná 9, TOPOĽČANY

Navštívte našu zberňu stávok:
Pracovné dni: 8,00-16,00 hod.
Sobota: 8,00 do 12,00 hod.
Nedeľa: Zatvorené