OPÄŤ NAJLEPŠÍ NA SVETE

svetový deň

OPÄŤ NAJLEPŠÍ NA SVETE

Category : Nezaradené

Svetová federácia stolného tenisu ITTF v roku 2015 výhlásila 6. apríl za Svetový deň stolného tenisu pre všetkých – WTTD for all. Oslavy  tohoto obľúbeného športu sa konajú po celom svete, ich počet každoročne  stúpa. Je to najmasovejšie podujatie na svete. V tomto roku sa osláv zúčastnilo 107 krajín a uskutočnilo sa 922 podujatí. Z toho viac ako 1/5 sa konala na Slovensku s  Projektom „…ideme hrať ping – poooooong…“.

Zámerom projektu bolo osloviť školy, CVČ a verejné športoviská, aby umožnili žiakom, učiteľom, rodičom aj starým rodičom, osláviť Svetový deň stolného tenisu pre všetkých a zahrať si stolný tenis. Medzigeneračné a rodinné stretnutia, kolotoče, turnaje, besedy, výtvarné práce, zábava, tanec aj spev, to všetko spojilo ľudí pri ping pongu.

Oslavy WTTD for all sa konali u nás podruhýkrát,  v roku 2018 sa prihlásilo 141 subjektov a 11 816 účastníkov. V tomto roku sa počet zúčastnených škôl zvýšil na 187 s 19 803  účastníkov predovšetkým zo základných a stredných škôl, ale tiež  z CVČ, DSS, stolnotenisových a iných športových klubov. Teší nás aj veľký záujem zdravotne znevýhodnených detí a dospelých.

Odmena svetovej federácie stolného tenisu za úspešný projekt

Svetová federácia stolného tenisu ITTF v oboch ročníkoch odmenila úspešný Projekt „…ideme hrať ping – poooooong…“ stolnotenisovým materiálom a tričkami. Je to veľká  pocta pre všetkých organizátorov, učiteľov a účastníkov osláv WTTD for all na Slovensku.

Mimoriadny záujem škôl a obrovský počet účastníkov potvrdil, že stolný tenis je veľmi obľúbený, nenáročný a vhodný šport  pre všetkých ľudí, bez rozdielu veku, pohlavia či fyzickej zdatnosti. Vďaka oslavám WTTD for all  ping – pong deti veľmi zaujal, na viacerých školách ho s obľubou hrajú po celý rok. Naplnil sa tak cieľ projektu – zvýšiť  záujem mládeže o športovanie,  zapojiť do osláv čo najviac ľudí a prispieť k zdravému životnému štýlu našej populácie. Športovanie detí a mládeže by malo mať popredné miesto vo voľnočasových aktivitách. Športové prostredie dokáže veľmi účinne pôsobiť proti požívaniu drog a následnej drogovej závislosti mladých ľudí.

Projekt svojou účasťou poctili naši paralympijskí víťazi JUDr. Alena Kánová a Ladislav Gáspár, bývalá vynikajúca reprezentantka Československa Irena Mikócziová – Bosá, viacerí starostovia a riaditelia škôl.

Prvýkrát v  tomto roku podporilo úspešný projekt finančnou dotáciou aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,  Bratislavský samosprávny kraj a spoločnosť KRONREAL. Za ich podporu ďakujeme.

Oslavy WTTD for all organizuje Svetová federácia stolného tenisu ITTF každý rok. Naším záujmom je pravidelne sa zúčastňovať celosvetových osláv, organizovať a koordinovať podujatia na  školách so zapojením  čo najväčšieho počtu účastníkov.

Mgr. Alica Grofová – Chladeková, autorka, koordinátorka a organizátorka projektu

Viac informácií o Svetovom dni stolného tenisu sa dozviete na stránke Svetový deň stolného tenisu pre všetkých.


Leave a Reply

ISCA

Asociácia športu pre všetkých SR je členom svetovej organizácie International sport and culture association.

TAFISA

TAFISA

MOVE WEEK Slovakia

Európska kampaň MOVE Week sa teší veľkej popularite na Slovensku.

Zberňa stávok AŠPV SR

Obchodná 9, TOPOĽČANY

Navštívte našu zberňu stávok:
Pracovné dni: 8,00-16,00 hod.
Sobota: 8,00 do 12,00 hod.
Nedeľa: Zatvorené