OSVEDČENÉ POSTUPY

OSVEDČENÉ POSTUPY

Category : Nezaradené

Tlačová správa partnerov projektu Šport pre všetkých a životné prostredie

Nadácia pre obnovu hliníkových obalov /RECAL/ v Poľsku spolu s partnermi projektu „Šport pre všetkých a životné prostredie“ /SforAE/ Asociáciou športu pre všetkých SR, Českou asociáciou Sport pro všechny  a Radou lotyšských športových federácii spracovali publikáciu obsahujúcu osvedčené postupy pri implementácií dokumentu „Zelené smernice. Ako uskutočniť udržateľné športové podujatia“. Obsahuje skúsenosti získané počas 10 podujatí v Českej republike, Lotyšsku, Poľsku a Slovensku. Publikácia spolufinancovaná Európskou úniou v rámci programu malé spoločné partnerstvá Erasmus+ Šport je dostupná na webovej stránke projektu: www.sforae.eu v jazykoch partnerov a v anglickom jazyku. Nájdete ju aj na www.aspv.sk.

„Nadácia podporuje recykláciu hliníka na mnohých športových podujatiach. Preto sme radi, že sa môžeme zapojiť do iniciatívy, ktorej výsledkom je publikácia obsahujúca tipy, ako si užiť športové emócie ekologickým spôsobom. Vyzývame organizátorov športových podujatí, ktorí majú  záujem o implementáciu ekologických riešení, aby sa zoznámili s osvedčenými postupmi, využili ich a vo veľkej miere zdieľali“, povedal Artur Lobocki, člen Správnej rady Nadácie RECAL. „Vybrali sme príklady z viac ako 140 podujatí realizovaných v rámci projektu SforAE, počas ktorých sme boli svedkami mnohých výziev a príkladov skutočného zapojenia organizátorov športových podujatí nielen do vysokej úrovne športového zápolenia a efektívnej prípravy, ale aj pri znižovaní dopadov na životné prostredie.“

Okrem vzdelávania je cieľom partnerov projektu vytvoriť synergický efekt nadviazaním silnej spolupráce, výmenou skúseností a spoločným vypracovaním ekologických smerníc. Iniciatíva poskytuje podporu aj bezplatnými propagačnými materiálmi, medzi ktoré patria aj izotonické nápoje v plechovkách pre športové podujatia organizované enviromentálne udržateľným spôsobom, vrátane zberu a recyklácie prázdnych plechoviek. Akciu podporil aj výrobca nealkoholických nápojov Krynica Vitamin, ktorý ako spoločensky zodpovedná firma hlásiaca sa k myšlienkam trvalo udržateľného rozvoja ,bezplatne vyrobil a daroval izotonické nápoje.

O projekte SforAE

Projekt „Šport pre všetkých a životné prostredie /SforAE/“ je spolufinancovaný EÚ v rámci programu Erasmus+ Šport. Základnou myšlienkou projektu je zvýšiť povedomie o výhodách implementácie ekologického správania v športe pre všetkých. Jeho cieľom je enviromentálna výchova súvisiaca so športom a propagácia športu v bezpečnom a čistom životnom prostredí. Hlavnou úlohou je tiež pripomenúť, že pohybová aktivita udržuje ľudstvo v dobrej a zdravej kondícií a predlžuje život jednotlivcov. Na druhej strane, šetrenie prírodných zdrojov je kľúčové pre zachovanie čistého životného prostredia pre budúce generácie. Tento paralelizmus je základom projektu SforAE.