PLAVECKÁ ŠTAFETA MIEST 2023

  • 0

PLAVECKÁ ŠTAFETA MIEST 2023

Category : Nezaradené

Do tradičnej korešpondenčnej súťaže  Asociácie športu pre všetkých Slovenskej republiky Plavecká štafeta miest sa v druhom polroku 2023 zapojilo podobne ako pred rokom rovnakých 5 štafiet. Nevrátili sme sa do obdobia pred pandémiou koronavírusu Covid 19, keď bol o kampaň rekreačných plavcov oveľa väčší záujem. Je to dôsledok rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nepodporovať zo štátneho rozpočtu šport pre všetkých a pohybové aktivity, vrátane Plaveckej štafety miest, rekonštrukcie krytých bazénov, ale aj odchodu osvedčených organizátorov.

   Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky pozitívne hodnotí organizáciu, propagáciu a samotný priebeh jednotlivých štafiet pod gesciou príslušných mestských úradov.  

   Do Plaveckej štafety miest sa zapojilo 3 754 rekreačných plavcov /o 874 viac ako pred rokom/,  vrátane 1 580 detí a mládeže do 18 rokov / o 288 viac ako v minulom roku/, ktorý spoločne preplávali 1 999 055 m /o 639 450 viac ako pred rokom/, čo svedčí o zvýšenom záujme o rekreačné plávanie v zapojených mestách.

   Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky vyhodnocuje dve motivačné súťaže:

a/ celkový počet zapojených plavcov:

     BANSKÁ BYSTRICA                               1 898

     ŽILINA                                                     1 151

     MARTIN                                                     398

     SPIŠSKÁ NOVÁ VES                                 239

     BANSKÁ BYSTRICA – žiaci ZŠ                  68

b/ celkový počet preplávaných metrov:

     ŽILINA                                                 1 724 630

     BANSKÁ BYSTRICA                             189 800

     SPIŠSKÁ NOVÁ VES                              66 000

     MARTIN                                                  13 625

    BANSKÁ BYSTRICA – žiaci ZŠ                 5 000

   Plavecké štafety sú podujatia skutočne pre všetkých občanov. Organizátori  vyhlasovali najstarších i najmladších účastníkov, v Banskej Bystrici plával aj 87-ročný pán Ladislav a o rok mladšia pani Anna a v bazénoch nechýbali ani deti z materských škôl. Plavci obdržali účastnícke diplomy a drobné darčeky, v Žiline  voľnú vstupenku na ďalšiu návštevu krytej plavárne.    V Banskej Bystrici organizovali už 25. ročník, v Martine 19. ročník, v Žiline 15. ročník. Plavecká štafeta sa už stala významnou súčasťou športového života týchto miest. V Banskej Bystrici organizujú štafetu na konci roka medzi Vianocami a Silvestrom a zapojili sa do nej aj hostia z deviatich krajín , v Žiline je súčasťou Žilinského kultúrneho leta a v Martine vyvrcholením Martinskej celoročnej olympiády rekreačných športovcov.