ŠPORT PRE VŠETKÝCH A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

šport pre všetkých a životné prostredie

Hlavnou myšlienkou projektu „Šport pre všetkých a životné prostredie“ je zvyšovať povedomia o prospešnosti implementácie ekologického spôsobu správania v športe pre všetkých. Jeho účelom je environmentálne vzdelávanie v oblasti športu a podpora športu v bezpečnom a čistom prostredí.

Hlavným cieľom je tiež informovať, že pohybová aktivita udržuje ľudstvo v dobrej a zdravej forme a predlžuje život človeka. Každopádne je šetrenie prírodných zdrojov zásadné pre udržanie čistého životného prostredia a udržanie jeho dobrého stavu pre budúce generácie. Táto paralela tvorí základ projektu SforAE.

Projekt Šport pre všetkých a životné prostredie (ďalej len SforAE) zahŕňa päť partnerov zo stredoeurópskeho prostredia /Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko/. Okrem vzdelávania je ďalším cieľom nadviazanie pevnej spolupráce medzi partnermi a dosiahnutie synergie.

Projekt zahŕňa výmenu skúseností a spoločnú tvorbu usmernení pre ekologicky udržateľné športové podujatia. Zahŕňa aj organizáciu piatich  vlajkových podujatí /jedno v každej zúčastnenej krajine/ a podporu prostredníctvom propagačných materiálov vo forme bezplatných konzervovaných nápojov pre približne 100 rôznych športových podujatí. Tieto podujatia sa musia organizovať pre životné prostredie udržateľným spôsobom, vrátane zberu a recyklácie prázdnych plechoviek od nápojov.

Ďalšou súčasťou projektu SforAE je zbierka osvedčených postupov použitých v rámci športových podujatí, ktoré budú následne publikované v brožúre. Najlepšie príklady, ktoré podporujú aktívny životný štýl v súlade s ekologickými odporúčaniami, budú vypracované pre organizátorov športových podujatí a športové kluby. Tieto budú obsahovať 8 až 10 vybraných športových podujatí /minimálne 2 z každej krajiny/, vďaka čomu chceme priblížiť možné aktivity nielen v intenciách organizovania recyklácie, ale tiež znižovania negatívneho vplyvu organizovaných športových podujatí na životné prostredie.

 

Partneri projektu

 

Nadácia pre obnovu hliníkových obalov RECAL

Adresa: Mariensztat St. 8, 00-302 Varšava, Poľsko

www.sforae.eu , www.recal.pl

Koordinátor:  Artur Lobocki

 

Partner v Slovenskej republike

Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky

Junácka 6, 832 80 Bratislava

www.aspv.sk

Koordinátori:

Mgr. Pavlína Hadová, podpredseda  AŠPV SR – vedúca projektu

Dr. Ján Holko, predseda AŠPV SR – odborný poradca

 

Ďalší partneri

Česká asociácia Šport pre všetkých / Česká asociace Sport pro všechny

Ohradské nám. 1628/7, 155 00 Praha 5 – Stodulky, Česká republika

www.caspv.cz

Maďarská organizácia pre šport vo voľnom čase / Magyar Szabadidosport Szovetség

Istvánmzei ut. 1-3, 1146 Budapešť, Maďarsko

www.masport.hu

Bežecký klub Przemysl / Przemyski Klub Biegacza

Ul. Reymonta 3a, 37-700 Przemyšl, Poľsko

www.przemyskiklubbiegacza.pl

 

Základné informácie

Výzva organizátorom

Zelené smernice

Prihláška

Informácia pre verejnosť

Hodnotenie podujatia

Národný výstup na Kriváň 2018

Osvedčené postupy

narodny vystup na krivan

ISCA

Asociácia športu pre všetkých SR je členom svetovej organizácie International sport and culture association.

TAFISA

TAFISA

MOVE WEEK Slovakia

Európska kampaň MOVE Week sa teší veľkej popularite na Slovensku.

Zberňa stávok AŠPV SR

Obchodná 9, TOPOĽČANY

Navštívte našu zberňu stávok:
Pracovné dni: 8,00-16,00 hod.
Sobota: 8,00 do 12,00 hod.
Nedeľa: Zatvorené