MOVE WEEK

move week

MOVE WEEK / TÝŽDEŇ V POHYBE je každoročná európska kampaň, ktorá presadzuje výhody pravidelnej účasti v športe a pohybových aktivitách. Je najvýznamnejšou súčasťou celoročného programu NOW WE MOVE / HÝBME SA TERAZ, ktorého cieľom je zapojiť do roku 2020 do športu a pohybových aktivít viac ako 100 miliónov Európanov.

Cieľom kampane je:

1/ zvýšiť povedomie Európanov o prospešnosti športu a pohybových aktivít,

2/ zlepšiť možnosti aktívne sa zapojiť do športu a pohybových aktivít prostredníctvom nových alebo skvalitňovaním existujúcich pohybových aktivít,

3/ rozšíriť možnosti zúčastňovať sa na športových aktivitách a telesných cvičeniach vytváraním nových iniciatív.

Organizátori / MOVE Agents

Za organizátorov / MOVE Agents sa považujú dobrovoľníci z miest, obcí, škôl, športových klubov, športových zariadení a iných inštitúcií, ktorí sú ochotní v okruhu svojej pôsobnosti presadzovať výhody pravidelnej účasti v športe a pohybových aktivitách, získavať spolupracovníkov a za ich aktívnej pomoci organizovať pohybové aktivity.

 

Move Week 2020 – výzva

Pokyny pre organizátorov


ISCA

Asociácia športu pre všetkých SR je členom svetovej organizácie International sport and culture association.

TAFISA

TAFISA

MOVE WEEK Slovakia

Európska kampaň MOVE Week sa teší veľkej popularite na Slovensku.

Zberňa stávok AŠPV SR

Obchodná 9, TOPOĽČANY

Navštívte našu zberňu stávok:
Pracovné dni: 8,00-16,00 hod.
Sobota: 8,00 do 12,00 hod.
Nedeľa: Zatvorené