World Challenge Day

world challenge day

 

WORLD CHALLENGE DAY / SVETOVÝ DEŇ VÝZVY je priateľské korešpondenčné podujatie miest v športe pre všetkých a pohybových aktivitách. Mestá súťažia medzi sebou, aby podporili motiváciu čo najväčšieho množstva ľudí k dosiahnutiu spoločného cieľa: byť každý deň fyzicky aktívnym aspoň 15 minút!  Hodnotí sa počet zapojených občanov k počtu občanov trvalo prihlásených k pobytu v príslušnom meste.

Kampaň je súčasťou globálnej výzvy Take back your streets, take back your future /Vezmite si späť svoju ulicu, vezmite si späť svoju budúcnosť/. Táto si kladie za cieľ priblížiť dostupnosť pohybových aktivít všetkým obyvateľom  sprístupnením ulíc, chodníkov, parkov a verejných priestranstiev.

Právo zapojiť sa má každý občan bývajúci v zapojenom meste, ale aj  zamestnanci, študenti či turisti. Súťaž vyhlasuje Medzinárodná organizácia športu pre všetkých TAFISA, v rámci programu „Aktívne mestá, aktívne komunity, aktívni občania“. Slovensko sa pravidelne zapája do medzinárodnej súťaže a vyhlasuje aj národnú súťaž.

world challenge day

World challenge day je jednodňové podujatie, ktoré  je predovšetkým dňom plného zábavy, ktorý dotvára povedomie a podporuje entuziazmus a nadšenie pre fitness a aktívny spôsob života v participujúcich komunitách.

Ktokoľvek a každý sa môže zúčastniť! World Challenge Day je dostupný všetkým, od komunít s veľkosťou zopár tisíc obyvateľov až po najväčšie mestá na svete. Zmyslom organizovania takéhoto podujatia je podporovať pohybové aktivity a šport pre všetkých. A to nielen pokiaľ ide o súťažný šport alebo aktívnych a už zapojených ľudí, ale tiež v intenciách akýchkoľvek foriem aktivít pre ľudí každého veku, pohlavia a úrovne schopností.

 

Vyžrebovanie 2019

Pokyny Tafisa 2018

Vyžrebovanie 2018

2018 World Challenge Day Flyer

Výsledky 2018

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach!

Instagram: Sport4allSlovakia

world challenge day

ISCA

Asociácia športu pre všetkých SR je členom svetovej organizácie International sport and culture association.

TAFISA

TAFISA

MOVE WEEK Slovakia

Európska kampaň MOVE Week sa teší veľkej popularite na Slovensku.

Zberňa stávok AŠPV SR

Obchodná 9, TOPOĽČANY

Navštívte našu zberňu stávok:
Pracovné dni: 8,00-16,00 hod.
Sobota: 8,00 do 12,00 hod.
Nedeľa: Zatvorené