Svetový deň stolného tenisu pre všetkých

svetovy den stolneho tenisu

Banner SRSvetová federácia stolného tenisu /ITTF/  v roku 2015 vyhlásila 6. apríl za Svetový deň stolného tenisu pre všetkých. Oslavy tohto obľúbeného športu sa konajú po celom svete. Slovensko sa prvý raz zapojilo v roku 2018 s projektom „…ideme hrať ping – poooooong…“, ktorého autorkou je Mgr. Alica Grofová Chládeková.

Hlavné úlohy:

– oznámiť širokej verejnosti, predovšetkým školám, že stolný tenis má svoj svetový deň, ktorý sa oslovuje po celom svete 6. apríla,

– vyzvať rodiny – deti, rodičov a starých rodičov, aby si spoločne zahrali stolný tenis,

– koordinovať a poskytovať školám poradenstvo pri organizácií jednotlivých podujatí.

Ciele:

– osloviť čo najširšie masy ľudí všetkých vekových kategórií, predovšetkým deti a mládež, rodiny s deťmi, aby si prišli zahrať stolný tenis,

–  vytvoriť možnosť sociálne a zdravotne znevýhodneným skupinám detí, mládeže a dospelých zapojiť sa do športovania,

– prostredníctvom stolného tenisu zvýšiť záujem o športovanie ľudí bez rozdielu veku, pohlavia, telesných predpokladov,

– rozvíjať morálne hodnoty detí a mládeže, prácu v kolektíve, podporiť športovanie ako prevenciu proti užívaniu drog a následnej drogovej činnosti

Galéria Bratislava

Plagát

Prezentácia kampane

Banner SR

Banner BA

Prihláška WTTD for All 2020 na Slovensku

Vyhodnotenie SDST 2019

Projekt Svetový deň stolného tenisu pre všetkých 2019

Plagát

Zmluva o poskytnutí charitatívnej reklamy