World Walking Day

world walking day

Vyhlasovateľom World Walking Day, čiže Svetového dňa chôdze je medzinárodná organizácia TAFISA.

Kampaň je súčasťou globálnej výzvy Take back your streets, take back your future /Vezmite si späť svoju ulicu, vezmite si späť svoju budúcnosť/, ktorá si kladie za cieľ priblížiť dostupnosť pohybových aktivít všetkým obyvateľom  sprístupnením ulíc, chodníkov, parkov a verejných priestranstiev.

HORE VÁHOM DOLU VÁHOM

V rámci Svetového dňa chôdze / World Walking Day sa každoročne v prvý októbrový týždeň koná chodecké podujatie Hore Váhom, dolu Váhom, ktoré začalo v roku 1996. Účastníci môžu po trase rôzne stanovištia, na ktorých sú rôzne aktivity a súťaže pre deti a mládež.

Deň chôdze je o pohybe pre zdravie s radosťou a dobrovoľnosťou, nezáleží na dĺžke prejdenej trasy. Je určený kolektívom i jednotlivcom bez rozdielu veku, zdravotného stavu.

Organizátormi podujatia Deň chôdze – Hore Váhom, dolu Váhom sú:

  • Asociácia športu pre všetkých SR
  • mesto Liptovský Mikuláš
  • Centrum voľného času Liptovský Mikuláš

Oficiálny rekord „Dňa chôdze – hore Váhom dolu Váhom“ je z roku 2006 a bol publikovaný v Knihe slovenských rekordov v kapitole rok 2006 – najhromadnejší jednodňový turistický pochod.

Deň chôdze 2018 – Pozvánka

world walking day

Nezabudnite sledovať naše aktivity na Instagrame!

Instagram: Sport4all Slovakia


ISCA

Asociácia športu pre všetkých SR je členom svetovej organizácie International sport and culture association.

TAFISA

TAFISA

MOVE WEEK Slovakia

Európska kampaň MOVE Week sa teší veľkej popularite na Slovensku.

Zberňa stávok AŠPV SR

Obchodná 9, TOPOĽČANY

Navštívte našu zberňu stávok:
Pracovné dni: 8,00-16,00 hod.
Sobota: 8,00 do 12,00 hod.
Nedeľa: Zatvorené